Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


01.07.21
996 0 Печатать

Верховна рада змінює вимоги до банків

Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" (базовий законопроект № 4367).

Законом удосконалено низку положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема, у частині: вимог до капіталу банків; банківського нагляду; повноважень ради банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками; вимог щодо набуття істотної участі у банку; пов’язаних осіб; створення та ліцензування банків; порядку відкриття філій та представництв іноземних банків на території України тощо.

Законом надано право Національному банку України “при здійсненні банківського нагляду визначати пов’язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у частині першій цієї статті, якщо вони не визначені пов’язаними самим банком.

Нацбанк має право визначати пов’язаними з банком осіб, із застосуванням ознак, визначених нормативно–правовими актами Національного банку України, у випадках, передбачених цією статтею, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із банком.

Нацбанк перед розглядом питання щодо визначення особи пов’язаною з банком запитує у банку інформацію та пояснення про причини невизначення особи пов’язаною з банком. Рішення НБУ щодо визначення особи пов’язаною з банком набирає чинності з дня, наступного за днем його прийняття.

Нацбанк в день прийняття такого рішення доводить до відома банку інформацію про прийняте рішення в письмовій формі (у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законодавства).

Банк зобов'язаний враховувати у своїй діяльності рішення Нацбанку про визначення особи пов'язаною з банком з наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку, визначеного цією частиною”.

Згідно із Законом, "Банк зобов’язаний оновлювати відомості, зазначені у частині третій цієї статті, щомісячно, станом на перший робочий день місяця, наступного за звітним упродовж усього часу, протягом якого боржник – фізична особа, яка є пов’язаною із банком особою, є таким, що прострочив виконання зобов'язання перед банком.

Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника - фізичної особи, яка є пов’язаною із банком особою.

Банк видаляє відомості, зазначені у частині третій цієї статті, про боржників, які є пов’язаними із банком особами, які станом на день оновлення таких відомостей банком виконали свої зобов'язання перед таким банком або їх зобов'язання припинені".

Згідно із Законом, банкам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом доручено привести свою діяльність та документи у відповідність до вимог цього Закону.

Крім того, парламент прийняв Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків" (базовий законопроект №4546).

Закон визначає правові підстави для відшкодування шкоди (збитків) особою, якою заподіяно шкоду банку та кредиторам банку, а також особою, яка внаслідок таких дій отримала майнову вигоду.

Законом удосконалено деякі питання відшкодування шкоди (збитків) пов’язаними з банком особами, іншими особами, дії або бездіяльність яких призвели до заподіяння кредиторам та/або банку шкоди (збитків), у тому числі, передбачивши можливість укладення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) договору про добровільне відшкодування такої шкоди (збитків), механізм повернення коштів колишнім кредиторам банку після його ліквідації, звільнення від сплати судового збору, державного мита, плати у сфері державної реєстрації.

Законом уточнено деякі процедурні аспекті виведення неплатоспроможного банку з ринку, ліквідації банків, повноваження Фонду, його органів, механізм правового захисту працівників членів адміністративної ради Фонду тощо.

Законом також:

- удосконалено процедуру та перелік підстав для виявлення нікчемних правочинів;

- уточнено деякі питання нормативно-правового регулювання порядку проведення ліквідаційної процедури;

- удосконалено механізм правового захисту працівників Фонду та членів його адміністративної ради;

- врегульовано питання роботи Фонду із забезпеченими кредиторами, банків, які виводяться з ринку;

- уточнено питання щодо сплати судового збору та плати за проведення державної реєстрації.

Законом також врегульовано окремі питання процесуального характеру.

Серед яких, зокрема, питання подання цивільного позову в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку, положення щодо набуття Фондом статусу позивача у справі в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку у господарському процесі, уточнено деякі процедурні питання виконавчого провадження, здійснено інші уточнення до відповідних нормативно-правових актів, що є дотичними, регулюють процедури та процеси, що змінюються цим Законом.

Також прийнято Закон "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача" (базовий законопроект № 4547).

Ним внесено зміни до статті 128 Кримінального процесуального кодексу в частині запровадження норм, які нададуть Фонду можливість подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки), вимоги яких акцептовані Фондом та набувати статусу цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону про банки, як юридичної особи.

По материалам ВРУ
Комментарии
фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
42917 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти