Отключить рекламу

Подпишитесь!


18.04.12
2434 39 Печатать

Облагается ли налогом на доходы физических лиц сумма коммунальных платежей?

   Юридичною особою укладено договір оренди приміщення з фізичною особою, з умовою відшкодування комунальних платежів, спожитих орендарем. Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума комунальних платежів, яка відшкодовується фізичній особі — орендодавцю, відповідно до договору оренди приміщення?
   
   Відповідно до ч. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України від 16.01.03 № 435-IV (із змінами та доповненнями) і ч. 1 ст. 283 Господарського кодексу України від 16.01.03 № 436-IV (із змінами та доповненнями) за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.
   
   Закон України від 24.06.04 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами та доповненнями) визначає, що комунальні послуги є результатом господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому законодавством. При цьому, споживачем комунальних послуг є фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.
   
   Відповідно до абз. «є» пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV із змінами та доповненнями (далі — Кодексу) дохід з джерелом їх походження з України — будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно у вигляді, зокрема, доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов цивільно-правового договору.
   
   Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом (ст. 15.1 ст. 15 ПКУ).
   
   Згідно з п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу.
   
   Відповідно до пп. 170.1.1 п. 170.1 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку — орендодавця щодо його доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар. При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі. Згідно з пп. 170.1.2 п. 170.1 ст. 17 Кодексу податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 цього пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.
   
   Згідно з пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 Кодексу доходи, від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок. Відповідно до ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу (15%, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення). Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Таким чином, доходи від надання в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) нерухомого майна фізичною особою юридичній особі оподатковується орендарем, як податковим агентом, під час їх виплати за його рахунок за ставкою 15%, а у разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17% суми перевищення.
   
   Враховуючи зазначене вище, оскільки договір оренди є одним із різновидів цивільно-правового договору, за яким орендар крім орендної плати, сплачує рахунки за комунальні послуги, то суму орендної плати та кошти сплачені орендарем за такі комунальні послуги слід розглядати, як доходи, отримані орендодавцем відповідно до умов цивільно-правового договору.
   
   Разом з цим, необхідно відмітити, що згідно з пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, якщо інше не визначено нормами цього Кодексу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (за формою № 1ДФ) до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.
   
   Консультує Ірина БАРВІЦЬКА,
   головний державний податковий ревізор-інспектор

По материалам Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ
Теги
Отключить рекламу
Комментарии
 • Галина 2007м
18.04.12 23:37

Не поняла..... я сдаю в аренду и я же должна платить 15% за СПД ?????

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Светлана
18.04.12 23:52

Нет, вы должны платить НДФЛ если вы арендуете помещение у физ.лица и выплачиваете ему сумму аренды и возмещение комунальных платежей(если это предусмотрено в договоре аренды). Суммы начислений и выплат физ.лицу вы также отражаете в 1-ДФ

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Галина 2007м
18.04.12 23:54

Для Светланы_В данном случае абсолютно с Вами согласна.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Таня
19.04.12 01:33

Не понимаю, какой это доход для физ лица? если физ лицо оплачивает коммунальные платежи (поскольку именно на него открыты лицевые счета в соответ. службах), а юр. лицо компенсирует физ лицу ровно столько сколько оно оплатило за полученные юриком коммун. услуги

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
19.04.12 01:44

Подскажите, кто знает. Если сдаем в аренду как единщик, и при получении денег за аренду наличными отражаем это только в книге доходов и всё? Больше ничем не подтверждаем оплату?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайке
19.04.12 02:35

Мы в своих договорах сумму ком. включили в арендный платеж из соображений, что получение компенсации не является видом деятельности и может не попасть в объемы по единому налогу, а налогообл. "по полной". Кроме того, мы пытались избежать опасности части "7"пункта 298.2.3 Налогов Кодекса

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
19.04.12 02:49

Спасибо, но вопрос был несколько о другом.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Игорь Алексеевич
19.04.12 03:40

Незнайке. Подтверждением оплаты есть Акт АКТ №........ Про надання послуг з оренди не житлового приміщення № ....... по вул .................. № .......... м ..................................... ....................12р. м ................................................ Ми, “Орендодавець” ФОП ................................ з одного боку, та “Орендарь”, ФОП ............................. з іншого боку, склали цей акт про те, що “Орендодавцем” були надані послуги по оренді не житлового приміщення: м............................ вул................................... прим................, згідно договору №.............. від ............................2012р., тобто: - Орендна плата з ...............12р. – .....................12р. - 000.00грн. Вартість послуг - 000.00грн. (............................................ грн., 00коп.) ПДВ --------- Загальна вартість послуг - 0000.00грн. (............................. грн., 00коп.) Від “Орендодавця” Від “Орендаря” ФОП ФОП ___________________ ____________________

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Игорь Алексеевич
19.04.12 03:48

Я тоже с 01.01.12г. из договора исключил слово ком. платежи. Теперь в договоре есть только пункт оплата за аренду помещения. Все договора с ком. службами заключены на меня Арендодателя. Ком. услуги оплачиваю с прибыли за аренду. А то налоговики действительно могут придраться к тому, что такого вида деят., как возмещения за ком. услуги - НЕТ. И тогда выпишут штрафы и оплаты по полной программе.....

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайке
19.04.12 03:53

Как раз об этом, вы сумму компенсации в книгу в какую графу пишете №2 или №8? А акт это на взгляд налоговой не является документом об оплате.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Gost
19.04.12 04:12

МРЕМ не заключає договір з фізичною особою, у якої у власності нежитлове приміщення - реєструйся ФОП або договір на того, хто орендує. Як у такому випадку - в договорі оренди обумовлюється сума орендної плати , а згідно договорів із комунальними службами орендар все сплачує сам. Тоді у податкової нема підстав рахувати це доходом орендодавця? Може в кого є така ситуація?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Юрист - Игорю Алексеевичу
19.04.12 04:15

Зачем обманывать людей? Образец акта, который Вы "выложили" подтверждает исключительно факт предоставления (использования) арендного помещения в конкретном периоде, а не факт получения денег.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • для Gost
19.04.12 04:40

Думаю в Вашем случае подойдут формулировки договора как при включении сумм проведенных ремонтов арендатором в счет зачета по арендным платежам, или встречно "погонять" деньги

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Анна
19.04.12 05:09

Незнайке, я думаю если с вас не требуют копию чека или акт те кому вы сдаете в аренду, то этого достаточно, у вас то все равно доход и в книге вы его отразили. А вашим арендаторам видимо подтверждающие документы об оплате ненужны.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • *
19.04.12 05:17

Тане - это же не предпринимательская деятельность , чтоб чистый доход облагать. У фопов другие условия, но так их же и проверяют. А если юрик вам денег даст ,а вы комунальникам нет, кто будет это проверять? Незнайке - а как ваш юрик вам деньги из кассы по РКО дает? До НКУ я покупала для единщиков квитанции и выписывала их, а юрики через подотчет их проводили. У меня сейчас чп-ков нет, но может тоже квитанции какие-то использовать, если вам так охота записи в книги подтверждать. законом по-моему это не предусмотрено. А акт - это действительно лишь подтверждение факта самих услуг ,а не оплаты.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Анна
19.04.12 05:21

Какие "зачеты в счет ремонта"????? если в аренду сдает единщик, Это применение других форм расчетов нежели денежные, не советуйте лишнего.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Анна
19.04.12 05:32

Ребята из вопроса не звучало, что деньги за аренду платит юр.лицо, откуда вы берете ситуацию? Незнайка вопрос задал так "Подскажите, кто знает. Если сдаем в аренду как единщик, и при получении денег за аренду наличными отражаем это только в книге доходов и всё? Больше ничем не подтверждаем оплату?" Здесь ФОП-единщик кому-то сдает в аренду что-то, доход отражает в книге, а документов на подтверждение полученных денег никому не дает. Отсюда вывод, тот, кто платит либо не знает, что ему документы нужны, либо в них не нуждается и арендует по-черному (если это юр.лицо) и по бухгалтерии не показывает. У ФОП-единщика проблем не будет даже при проверке.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
19.04.12 05:50

А что за пункт 298.2.3 ? Я такой не в НКУ не обнаружила.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
19.04.12 06:01

Анне. Спасибо за участие. А если даже предоставлять платежные документы, то какие? Кассового аппарата нет, чековой тоже.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Анна
19.04.12 06:01

Незнайка не обижайтесь, Ваш логин соответствует вашему уровню. 298.2.3. это НКУ упрощенная система налогообложения, когда надо переходить с единого налога на другие системы налогообложения при несоблюдении условий пребывания на едином налоге.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Анна
19.04.12 06:12

Сделайте копию чека в которой в свободной форме напишите, что деньги получены , например: Копія чека на оплату послуг № ___ від _________________ 2012 р. ФОП ________________________ м. ________________ ІПН _________________ Свідоцтво про сплату єдиного податку № _____ від ____________р. (продовжено на 2012р.) Вид діяльності : Здавання в оренду власного нерухомого майна. Платник (орендатор)_____________________ Ч-з ______________________(ПІБ) Найменування Кількість Ціна Сума Орендна плата зг. Договору №___ від ______________р. За ___________ 2012р. в сумі 700,00грн. Всього : Сімсот грн. 00 коп. 700,00 Підпис ____________________ПІБ ФОП б/п вірно

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Игорю Алексеевичу-Юристу
19.04.12 06:29

Данная сумма ежемесячной оплаты указана в договоре Аренды,(там указано, что оплата за аренду производится наличными), а подтверждением оплаты за аренду является данный акт. Поэтому я не ввожу людей в заблуждение. Я уже восемь лет сдаю пом. в аренду, пережил несколько проверок, налоговая не против данных актов при оплате наличными.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • нина
19.04.12 06:50

Подскажите. я юрлицо арендую офис у физлица и сдаю его в субаренду юрлицу. В доход у себя беру и аренду и возмещение комунальных услуг. Подоходный плачу только с аренды или с комунальных тоже.Я их потом компенсирую физику т.к. договара на комуналку у него.Т.Е ОБЛАГАТЬ 15% КОМУНАЛКУ ИЛИ НЕТ.ПОМОГИТЕ ПОДСКАЖИТЕ.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
19.04.12 07:03

Анне. Спасибо

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Нине
19.04.12 07:26

НДФЛ с комуналки при выплате физлицу платить надо

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Юрист - Игорю Алексеевичу
19.04.12 07:47

Уважаемый! Как же Вы не понимаете, что пока в Вашем акте не будет прямо указано, что он подтверждает получение арендодателем от арендатора арендной платы в такой-то сумме и за такой-то период, то никто этого и не поймет, и не поверит. Поскольку налоговики считают книгу учета доходов кассовым документом, то для них при проверке запись в ней о получении арендной платы является достаточным доказательством оплаты аренды, однако в соответствии с ч.8 ст.193 Хозяйственного кодекса Украины по требованию арендатора арендодатель ОБЯЗАН выдать документ, удостоверяющий выполнение арендатором своей обязанности по уплате арендной платы (в свободной форме, например в виде расписки или акта).

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Игорь Алексеевич-Юристу
19.04.12 08:39

А) А где я пишу, что не надо вести книгу доходов, согласно НК? Человек спрашивал, какие необходимы дополнительно документы для подтверждения оплаты за аренду? Б) В акте указана сумма оплаты за аренду с ....... по ....... (месяц), согласно договора. Данный акт составляется в двух экз. по одному экз. для каждой стороны. Акт подписывают две стороны. Вы сами выше пишите (в соответствии с ч.8 ст.193 Хозяйственного кодекса Украины по требованию арендатора арендодатель ОБЯЗАН выдать документ, удостоверяющий выполнение арендатором своей обязанности по уплате арендной платы (в свободной форме, например в виде расписки или акта). Так почему данный акт не является документом в подтверждении оплаты за аренду?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Игорь Алексеевич-Юристу
19.04.12 08:53

АКТ №01 Про надання послуг з оренди не житлового приміщення № 3. по вул Леніна № 7. м.Київ 01.04.12р. м. Київ Ми, “Орендодавець” ФОП Іванов А.А. з одного боку, та “Орендарь”, ФОП Петров В.В. з іншого боку, склали цей акт про те, що “Орендодавцем” були надані послуги по оренді не житлового приміщення: 41000 м. Київ вул. Леніна №7. прим.№3 згідно договору №.01 від 01.01.2012р., тобто: - Орендна плата з 01.04.12р. по 30.04.12р. - 1000.00грн. Вартість послуг - 1000.00грн. (Одна тисяча грн., 00коп.) ПДВ --------- Загальна вартість послуг - 1000.00грн. (Одна тисяча грн., 00коп.) Від “Орендодавця” ФОП Іванов А.А. .............................................. Від “Орендаря”ФОП Петров В.В. ........................................................ Где здесь не указана сумма за аренду?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Лилия-Ника
19.04.12 14:43

Игорю Алексеевичу Акт - документ о фактической аренде объекта, а оплата подтверждается другими док-тами (для юрлиц это плат.поручение, кассовый ордеер) , для ФЛП можно предложить указывать в акте отдельно потом : Орендна плата сплачена ( ..дата......) готівкою Орендодавцем , та отримана Орендарем в сумі 1000,00грн .......... (дата + підпис Орендаря).

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
20.04.12 01:17

Лилия-Ника. Согласна, так тоже можно, только в последнем предложении поменять местами Орендодавця и Орендаря

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • нина
20.04.12 03:52

НЕЗНАЙКЕ Юрлицо на едином получает от арендаторов по субаренде компенсацию за комунальные и возмещает т.е. перечисляет физлицу у которого заключены договора на комуналку облагаем ли 5% ,она проходит транзитом. Сомневаюсь. НДФЛ удерживаем , а вот 5% сог.п.298.2.3. п.7.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
20.04.12 04:39

Нина. Если на уровне рассуждений, мне кажется 5% надо начислять, ведь на этапе юрлицо- субарендатор коммуналка к вам поступает как доход, облагаемый 5% (судя из вышеизложенной статьи). Налоговая вряд-ли будет прослеживать движение средств от начала и до конца. На каждом этапе между двумя контрагентами свое отдельное налогообложение.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • нина
20.04.12 05:23

НЕЗНАЙКЕ СПАСИБО

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • нина
20.04.12 05:42

НЕЗНАЙКЕ. Меня беспокоит то,что в свидетельсте ЕН нет такого вида деятельности, как предоставление комунальных услуг.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Незнайка
20.04.12 07:23

У меня тоже возникла такая обеспокоенность. Возможно придется все показывать арендой.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Ирина-Нине-Незнайке
20.04.12 15:11

Ну, это Вы уже слишком закрутили. ФЛП и не предоставляет услуги коммунальные, а пред.-е ему их компенсирует. Ведь у ФЛП есть заключенные договора с организациями, которые фактически предоставляют ему эти услуги, а с Вами в договоре указано, что Арендатор КОМПЕНСИРУЕТ Арендодателю сумму коммунальных платежей и наличие такого вида деятельности, как предоставление коммунальных услуг ФЛП в его св-ве не надо, достаточно вида деятельности "сдача в аренду недвижимости", и уже не важно даже с мебелью эта недвижимость или нет, и чем она оборудована, не говоря уже за коммунальные платежи, т.к. он их не предоставляет и если быть точным, то он не оказывает Вам услугу, а перепродает Вам эти услуги. Достаточно в договоре прописать, что сумма арендной платы состоит из стоимости за пользование объектом аренды и возмещения сумм коммунальных платежей (свет, вода...), выставляемые Арендодателю коммунальными организациями, в связи с использованием объекта аренды Арендатором. Также можно прописать условие, что сумма аренды включает только стоимость за пользования объектом аренды, а коммунальные платежи Арендатор погашает самостоятельно коммунальным предприятиям, которые фактически оказали Арендатору данные услуги. В данном случае можно и обойти 5%, ведь сумма не попадает в доход Арендодателя. Пред.-е пусть даже наличными самостоятельно оплачивает данные услуги, при чем услуги реально свои. А на счет сдачи недвижимости в аренду и коммунальных платежей отдельно то, думаю в ХКУ и ГКУ можно найти ответы, что аренда недвижимости и связанные с ней коммунальные платежи, как и земля нераздельны....

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Галина
01.06.12 05:39

Ирина, спасибо! Вы ответили на мой вопрос - та же ситуация с компенсацией коммунальных ФЛП-единщику юриком-арендателем!

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Галина
01.06.12 05:39

Ирина, спасибо! Вы ответили на мой вопрос - та же ситуация с компенсацией коммунальных ФЛП-единщику юриком-арендатором!

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Галина
01.06.12 05:49

только подскажите, а как быть если коммунальные службы заключили договор с физлицом на обслуживание помещения, а сдаёт-то его и выставляет компенсацию - физлицо-предприниматель!

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Комментирование новости отключено
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Календарь бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Приложение
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться