Отключить рекламу

Подпишитесь!


11.08.13
985 1 Печатать

Заполнение заявления о применении упрощенной системы налогообложения

   Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до територіального органу Міндоходів України відповідну заяву. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:
   
   - прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
   
   - дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця відповідно до закону;
   
   - податкова адреса суб’єкта господарювання;
   
   - місце провадження господарської діяльності;
   
   - обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
   
   - обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;
   
   - кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою— підприємцем у трудових відносинах;
   
   - дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.
   
   Форма та порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, а також форма розрахунку доходу за попередній календарний рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 №1675.
   
   Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. При цьому подати заяву він має не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Перехід такого суб’єкта господарювання на спрощену систему оподаткування може відбутися за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду такого переходу, дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 гл. І розд. ХІV ПКУ.
   
   Також до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує переходу на спрощену систему оподаткування.
   
   Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування визначено ст.298 ПКУ.

По материалам Інформаційно-комунікаційний департамент Міндоходів
Теги
Отключить рекламу
Комментарии
  • Ирина
12.08.13 21:54

--------обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку-------------; А ЮРИКАМ ТАКЖЕ НАДО ПИСАТЬ КВЕДы?!!!

Ответить
    Оценить
  • 0
  • 0
Комментирование новости отключено
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться