Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


11.01.14
2370 5 Печатать

Обзор интернет-изданий (06.01.2014-12.01.2014)

Каждый бухгалтер желает знать, или Новые социальные стандарты на 2014 год
Вот мы и встретили Новый год! Елка, шампанское, оливье… и конечно же, подарки! Приятно их получать, а еще больше — дарить близким людям! А какие же подарки приготовил нам, бухгалтерам, 2014 год? О том, какие новые социальные стандарты будут действовать в 2014 году и на какие бухгалтерские показатели они повлияют, читайте в сегодняшней публикации. Далее
 
Формирование справки по форме № 3-ЄСВ
В каком случае выдается справка по форме № 3-ЄСВ? Далее
Страховой стаж для назначения пособия по временной нетрудоспособности
Женщина вышла из декретного отпуска в ноябре 2013 г. 16 декабря она заболела и пошла на больничный. Включается ли период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в страховой стаж для оплаты листка нетрудоспособности? Далее
Имущество нерезидента в аренде: отражение представителем дохода в налоговом расчете
Необходимо ли отражать в налоговом расчете (форма № 1ДФ) юридическому лицу (физическому лицу — предпринимателю) сумму арендной платы, перечисляемую физическому лицу — предпринимателю (уполномоченному лицу), которое выполняет представительские функции относительно предоставления имущества в аренду физическим лицом — нерезидентом? Далее
 
Порядок ведення діяльності підприємця — єдиноподатника
Підприємець — єдиноподатник третьої групи здійснює торгівлю за місцем реєстрації. Також планує орендувати склад та здійснювати комісійну роздрібну торгівлю запчастинами для автомобілів через найману особу в іншому місті. У якій податковій інспекції підприємець повинен зареєструвати Книгу обліку доходів і витрат? Скільки книг потрібно зареєструвати? Чи потрібно застосовувати РРО при готівкових розрахунках? Далі
Сплата податку на додану вартість неплатником ПДВ
Підприємство має намір придбати ліцензійне програмне забезпечення у нерезидента. Програмне забезпечення постачається в електронному вигляді. Підприємство є платником єдиного податку за ставкою 5%. Обсяг постачань не перевищує 300 000 грн. Чи повинне таке підприємство сплачувати податок на додану вартість та подавати розрахунок податкових зобов’язань? Далі
 
З 2014 року особливості укладання договорів на обов'язковий аудит визначає нове положення
Аудиторська палата України затвердила Положення з національної практики аудиту 1 «Особливості узгодження умов завдання з обов'язкового аудиту та укладання договору про проведення обов'язкового аудиту з врахуванням вимог національного законодавства». Далі
Уряд зменшив періодичність планових перевірок суб’єктів господарювання в галузі племінної справи у тваринництві
Кабмін прийняв постанову, що вносить зміни до раніше ухваленої постанови «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі племінної справи у тваринництві та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 24.02.2010 р. № 178. Далі
Новий порядок відкриття балансових рахунків в органах Казначейства
Державна казначейська служба України наказом від 27.12.2013 р. № 217 затвердила Порядок відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій в системі Державної казначейської служби України. Він прийшов на заміну Інструкції про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства, затвердженої наказом Держказначейства від 28.11.2000 р. № 119. Далі
Нотаріусів не перевірятимуть щодо сплати пенсійного збору при купівлі автомобіля
ПФУ роз’яснив особливості здійснення перевірок правильності обчислення та сплати пенсійного збору при посвідченні нотаріусами угод, пов'язаних із придбанням легкових автомобілів і об'єктів нерухомого майна. Далі
 
С нового года операции по поставке зерновых и технических культур освобождены от обложения НДС
ГУ Миндоходов в Донецкой области напоминает, что с 1 января 2014 года операции по поставке на таможенной территории Украины и вывозу в таможенном режиме экспорта зерновых и технических культур освобождаются от обложения НДС (ст. 197 Налогового кодекса Украины). Далее
Особенности обложения НДС операций по продаже залогового имущества
ГУ Миндоходов во Львовской области отмечает, что в случае невыполнения должником перед банком или другим финансовым учреждением (залогодержателем) обязательства, обеспеченного залогом, залогодержатель имеет право получить удовлетворение такого обязательства за счет заложенного имущества должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Далее
Кто обязан подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах?
С наступлением 2014 года органы Министерства доходов и сборов принимают налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах, полученных гражданами в течение 2013 года. Далее
 
Главные налоговые нововведения 2014 года
Коротко об основных изменениях в налоговом законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2014 года. Далі
У договорах оренди (наймання) обов’язково має зазначатися згода орендодавця на вчинення відповідних дій щодо орендованого майна
Вирішуючи спори, пов'язані з використанням орендарем прав, визначених частиною третьою ст. 773 і ст. 778 ЦК України та частиною третьою ст. 23 Закону «Про оренду державного та комунального майна», господарський суд повинен мати на увазі, що згода орендодавця на вчинення відповідних дій щодо орендованого майна має бути викладена у певній ДОКУМЕНТАЛЬНІЙ формі, якщо така можливість не передбачена у самому договорі (п. 5.5 постанови пленуму ВГСУ від 29.05.2013 р. №12). Далі
 
Какие биржи будут продавать имущество, находящееся в налоговом залоге
Миндоходов утвердило Положение о проведении конкурсов по определению уполномоченных бирж по продаже имущества, находящегося в налоговом залоге. Далее
 
Эконалог в классификации доходов бюджета
С целью приведения в соответствие с действующим законодательством утверждены изменения в Справочник соответствия символу отчетности кода классификации доходов бюджета, утвержденный приказом Госказначейства от 15.01.07 г. № 5. Далее
 
Может ли предприятие, находящееся на упрощенной системе налогообложения (4 группа), с единственным видом деятельности (15.20 - "Виробництво взуття") сдать частному предпринимателю в аренду основные средства (швейные машины) и какие налоговые последствия ожидают его после осуществления данной операции?
С 1 января 2014 года в соответствии с п.п. 298.2.3.7 п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 НКУплательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае осуществления видов деятельности, не указанных реестре плательщиков единого налога. При этом в реестр плательщиков единого налога вносятся виды хозяйственной деятельности для первой и второй групп. Для остальных групп плательщиков единого налога не предусмотрено внесение видов деятельности в этот реестр. Далее
На предприятии штатным расписанием не предусмотрены должности кассира и главного бухгалтера. Как в данном случае правильно оформить кассовые ордера?
В соответствии с п. 3.3 и п. 3.4. Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденного постановлением Правления НБУ от 15.12.2004 г. № 637, приходный ордер обязан подписывать главный бухгалтер или лицо, уполномоченное руководителем предприятия, а расходныйкассовый ордер подписывается руководителем предприятия и главным бухгалтером (или лицом, уполномоченным руководителем предприятия). Далее
Наше предприятие находится на едином налоге. Вид деятельности - оптовая торговля. Товар импортируем. Иногда во время перевозки товар теряет товарный вид и не подлежит дальнейшей реализации, мы его списываем. Подлежит ли обложению единым налогом списанный товар?
Порядок определения доходов плательщиков единого налога и их состав регламентирован ст. 292 НКУ. Поскольку в этой статье не предусмотрено включение в состав дохода стоимости списанных товаров, то стоимость таких товаров не включается в базу для исчисления единого налога. Далее
Банком оформлена на директора предприятия карта - ключ доступа к текущему счету. С помощью этой карты снимаются деньги со счета на выдачу заработной платы. Не является ли это нарушением?
Карта "Ключ к счету" - это одна из разновидностей электронного платежного средства, позволяющая осуществлять операции по текущему счету без предварительного зачисления на карточный счет. Далее
Предприятие (ООО) в связи с отсутствием хозяйственной деятельности перевело сотрудников на сокращенный рабочий день с оплатой 1/4 оклада пропорционально отработанному времени. Имеет ли право на налоговую социальную льготу сотрудник - иностранный гражданин (оформлен на постоянное место работы с августа 2013 года, ведется трудовая книжка), если у него есть официальное разрешение на трудоустройство, выданное центром занятости, а также временный вид на жительство и прописка согласно договору аренды жилой площади? Размер 1/4 оклада работника составляет 1 000 грн. в месяц.
Напомним, что согласно ч. 4 ст. 3 Закона Украины от 05.07.2012 г. № 5067-VI "О занятости населения" иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Украину с целью трудоустройства, принимаются на работу только после получения разрешения на применение их труда. Такое разрешение оформляется территориальными органами службы занятости в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением КМУ от 27.05.2013 г. № 437, на срок до одного года, и выдается работодателю в отношении конкретного иностранца для использования его труда на конкретной должности. В свою очередь, работодатель выдает иностранцу заверенную в установленном порядке копию такого разрешения. Далее
 
Рубрика:

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
  • Ксения
12.01.14 18:05

Большое спасибо! Вы лучшие.

Ответить
  • Elena
13.01.14 03:19

Огромное Спасибо!!!

Ответить
  • Елена
13.01.14 07:55

Спасибо за помощь!!!!

Ответить
  • iren
13.01.14 08:53

Спасибо!

Ответить
  • Таня
13.01.14 09:27

Спасибо!

Ответить
Комментирование новости отключено
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям