Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


08.02.14
1617 14 Печатать

Обзор интернет-изданий (03.02.2014-09.02.2014)

Врахування витрат 2012 року у звітності за 2013 рік
За підсумками 2012 року підприємство отримало збиток, а в декларації з податку на прибуток за 2012 рік показало прибуток. Чи можна врахувати витрати 2012 року при складанні декларації з цього податку за 2013 рік? Далі
Звітування працівника при поверненні з відрядження
Який строк встановлено щодо звітування після відрядження? Далі
Відпускні виплачено в одному кварталі, а нараховано в іншому: як відобразити у формі № 1ДФ
Працівник пішов у відпустку з 3 січня. Відпускні були виплачені за три дні до настання відпустки, тобто в грудні. Нарахування відпускних відображено в розрахунковій відомості за січень. Як правильно відобразити таку ситуацію у формі № 1ДФ? Далі
Особливості діяльності нерезидентів в Україні
Юридична особа — нерезидент планує надавати послуги на території України. Чи можна це зробити без створення представництва чи філії? Які особливості трудових відносин з українським персоналом (трудовий договір або інші умови), передбачених чинним законодавством? Далі
 
Правила заполнения декларации по плате за землю
Коэффициенты и проценты приведеные в ст.ст. 275, 276 НКУ Далее
Уничтожение документов: когда и как
Образец заполненного акта об изъятии для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд Далее
Реорганизация предприятия: что делать с документами
Образец заполненного акта приемки-передачи документов Далее
Как предпринимателю отчитаться по единому взносу за себя
Практический пример заполнения таблиц №№ 1 и 2 Отчета о суммах начисленного дохода застрахованных лиц и суммах начисленного единого взноса Далее
Цену товаров пересмотрели после отгрузки: последствия в учете
Образец бухгалтерской справки Далее
Образец заполнения расчета корректировки по НДС Далее
Декларируем доходы 2013 года
Пример исправления ошибки в декларации Далее
Декларация об имущественном состоянии и доходах: нюансы заполнения основных разделов Далее
Образец справки о доходах Далее
Доходы от независимой профдеятельности: отчитываемся за 2013 год
Отражение доходов лица, осуществляющего независимую профдеятельность, в декларации о доходах Далее
Поступление мягкого инвентаря: оформление и учет в медучреждениях
Пример отражения в бухучете приобретения и изготовления мягкого инвентаря Далее
Образец заполненного акта приемки-передачи основных средств ф. № ОЗ-1 (бюджет) Далее
Образец заполненной инвентарной карточки группового учета основных средств в бюджетных учреждениях ф. № ОЗ-9 (бюджет) Далее
Образец акта переработки Далее
Встречаем новую миндоходовскую форму налоговой накладной
Порядок заполнения налоговой накладной, утвержденный приказом Министерства доходов и сборов Украины от 14.01.14 г. № 10 Далее
 
Возвратная финансовая помощь от учредителя: особенности налогообложения и отражения в декларации за 2013 год
Предприятие (плательщик налога на прибыль, подает декларацию один раз в год) получило возвратную финансовую помощь от своего учредителя сроком на один год. Однако до предусмотренного договором срока погашения финпомощи лицо, предоставившее данную финпомощь, вышло из состава учредителей. Как в таком случае облагать и отражать в декларации по налогу на прибыль за 2013 год возвратную финансовою помощь? Далее
Декларация по прибыли от Миндоходов: форма – новая, подходы – старые...
В последнее время налогоплательщикам грех жаловаться на отсутствие внимания со стороны Миндоходов. Так, совсем недавно контролирующее ведомство в письме от 18.01.2014 г. № 1097/7/99-99-19-03-01-16 поспешило убедительно рекомендовать налогоплательщикам подавать отчетность по налогу на прибыль по новым формам, которые, правда, еще не действуют, но уже находятся на регистрации в Минюсте. Не заставил себя долго ждать и сам приказ от 30.12.2013 г № 872, который уже зарегистрирован в Минюсте и вступил в силу 24.01.2014 г. Но 29 января увидело свет новое письмо Миндоходов от 29.01.2014 р. № 2191/7/99-99-19-03-01-17, в котором налогоплательщикам, у которых базовый отчетный период равен кварталу, разрешили подавать отчетность по налогу на прибыль за 2013 г. по старым (Минфиновским) формам до 10 февраля 2014 г. О дате принятия декларации по новой форме контролеры обещают уведомить дополнительно. Одним словом, все как обычно… Далее
 
Для видавництв і друкованих ЗМІ затверджено нові форми статзвітності
Держкомтелерадіо затверджено нові форми статистичної звітності: Далі
Затверджено порядок звітування осіб, що провадять клірингову діяльність
НКЦПФР відповідним рішенням затвердила Положення, яке визначає порядок звітування про провадження клірингової діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме порядок складання, строки подання адміністративних даних (далі — Дані) про клірингову діяльність, що провадиться особами, які провадять клірингову діяльність Далі
Обмеження щодо роботи за сумісництвом планують поширювати на держпідприємства та бюджетні держустанови
Мінсоцполітики розробило проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 3 квітня 1993 р. № 245». Далі
Порядок внесення даних до Держреєстру прав на нерухомість та надання інформації з нього знову підкоригували
У зв’язку з набранням чинності 12.02.2014 р. постанови КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» Кабмін вирішив унести до цього документа деякі зміни Далі
Упродовж якого часу Держархбудінспекція контролює об’єкти будівництва
Скасування реєстрації декларацій про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника законодавством не передбачено, і вирішення зазначеного питання можливе лише за рішенням суду. Далі
Кількість перевірок із метрологічного нагляду зменшиться
Кабмін прийняв постанову «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та визначається періодичність проведення планових заходів державного метрологічного нагляду», яка істотно полегшить роботу бізнесу шляхом зменшення кількості перевірок із державного метрологічного нагляду. Далі
За які порушення страховиків залишатимуть без ліцензії
Нацкомфінпослуг окреслила перелік підстав, за якими матиме право зупиняти чи анулювати ліцензії страховиків. Відповідні підстави чітко прописані в розпорядженні Нацкомфінпослуг від 24.12.2013 р. № 4677, яке набрало чинності 24.01.2014 р. Далі
 
Если срок действия права пользования НМА не установлен, такой срок определяется самостоятельно, но не может составлять менее 2 и более 10 лет
Речь идет об учете нематериальных активов, в которых нет установленного срока пользования. Раньше, если в соответствии с правоустанавливающим документом срок действия права пользования нематериального актива не был установлен, такой срок составлял 10 лет непрерывной эксплуатации. Далее
Сообщение о начисленный за 2013 год налог на недвижимость его плательщикам вышлют до 1 июля 2014 года
В 2013 году контролирующие органы не начисляли налог на недвижимое имущество иное, чем земельные участки, физическим лицам - налогоплательщикам, и физические лица его не платили. Налогоплательщики сверяли объекты налогообложения. Далее
Дата возникновения права на налоговый кредит при поставке товаров/услуг с оплатой за бюджетные средства определяется по правилу первого события
Правильный вывод Миндоходов в письме от 29.07.2013 г. № 13292/7/99-99-19-04-02-17: «учитывая то, что пунктом 187.7 статьи 187 Кодекса определен ОСОБЫЙ ПОРЯДОК возникновения налоговых обязательств при поставке товаров/услуг с оплатой за бюджетные средства, а НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, что на указанные операции РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КАССОВЫЙ метод, дата возникновения права на налоговый кредит при осуществлении операций по поставке товаров/услуг с оплатой за бюджетные средства определяется в общеустановленном порядке по правилу первого события в соответствии с пунктом 198.2 статьи 198 Кодекса. Далее
С первого января 2014 проще избегать штрафов за несущественные нарушения при представлении / заполнении отчетности по ф. 1ДФ
Речь идет о штрафной санкции в сумме 510 грн за непредставление, представление с нарушением установленных сроков, не во полном объеме, с недостоверными сведениями или с ошибками налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных (уплаченных) в пользу налогоплательщика, суммы удержанного с них налога. Далее
 
Специальный документ участника соцстрахования: понадобится ли он предпринимателям в 2014 году
С 01.01.2014 г. заработали некоторые из «замороженных» с 2011 года норм Закона о ЕСВ. В их перечень вошло и обязательное наличие у лица, застрахованного в системе обязательного соцстрахования, специального удостоверения, порядок и форму которого должен был утвердить Кабмин (пункт 8 части 1 статьи 1, статья 22 Закона о ЕСВ). В этой связи у многих работодателей и «одиноких» (без наемных работников) предпринимателей возникли вопросы: кому именно, когда и куда бежать за таким удостоверением, зачем оно нужно и что грозит, если его вовремя не получить. С этими вопросами сейчас и разберемся. Далее
 
Налоговики напомнили, что заработал сервис по ведению электронной книги учета доходов и расходов
Миндоходов в АР Крым на своем официальном сайте напомнило, что Министерством введен электронный сервис «Электронный кабинет плательщика налогов». Данный сервис предусматривает режим «Ведение Книги учета доходов и расходов в электронном виде и формирование налоговой декларации» для физических лиц — предпринимателей, осуществляющих деятельность на общей системе налогообложения. Далее
Премирование главбуха бюджетного учреждения осуществляется на основании приказа
Минсоцполитики в письме от 10.12.2013 г. № 1141/13/155-13 затронуло вопрос относительно премирования главного бухгалтера. Далее
Миндоходовские пояснения к УКТ ВЭД применяются с 14 января 2014 года
Налоговики в письме от 27.01.2014 г. № 490/І/99-9924-02-03-14 отметили, что Пояснения к Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности, утвержденные приказом Министерства от 14.01.2014 г. № 15, вводятся как вспомогательный рабочий материал при классификации товаров по УКТ ВЭД для обеспечения единой интерпретации и применения УКТ ВЭД. Далее
Удостоверение застрахованного лица: с 1 января применять обязательно!
Напоминаем, что с 1 января 2014 года вступили в силу нормы ст. 22 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI (далее — Закон № 2464). Далее
 
Налог на прибыль: «авансовые» волнения неплательщиков авансовых взносов
Весь 2013 год плательщики налога на прибыль в буквальном смысле слова отбивались то от одной, то от другой проблемы, связанной с изменением порядка уплаты налога на прибыль и внедрением авансовых взносов. Год закончился, а проблемам, похоже, нет конца. Подготовка годовой отчетности по налогу на прибыль подняла новую их волну. Причем с «авансовыми» проблемами сталкиваются как плательщики авансовых взносов, так и те, кто их не уплачивает. К тому же, как показала практика, у неплательщиков проблем даже больше, чем у плательщиков. Не в последнюю очередь это связано с тем, что сама по себе категория неплательщиков весьма неоднородна. Далее
НДС: свидетельства отменены…Да здравствуют извлечения!
Начиная с 2014 года свидетельства плательщиков НДС перестали быть обязательным атрибутом принадлежности к этой категории налогоплательщиков. Благодаря изменениям, внесенным в ст.183 НКУ Законом № 657, функцию свидетельств, по сути, будут выполнять извлечения из электронного реестра плательщиков НДС (далее — Реестр). При этом нигде не указано, что получение таких извлечений обязательно для подтверждения регистрации того или иного субъекта хозяйствования в качестве плательщика НДС. Далее
Годовая финотчетность — 2013: все только начинается…
В 2013 году бухгалтерская «нормативка» подвергалась значительным изменениям. В начале года пять важнейших национальных стандартов бухучета заменили на один, вместо старых форм финансовой отчетности на свет появились новые, своих форм «удостоилась» консолидированная финансовая отчетность. В середине этого же года Минфин, внеся изменения более чем в двадцать национальных стандартов, «зацепил» и финансовую отчетность. А в конце года «проснулся» Kабмин, подкорректировавший постановление, посвященное порядку представления финансовой отчетности. И это только первые шаги (а значит, не совсем уверенные) очередной (!) украинской МСФО-реформы. Далее
Финансовая отчетность в составе налоговой: ответственность за непредставление
В течение многих лет (до вступления в силу Налогового кодекса) субъекты хозяйствования были освобождены от необходимости представления финансовой отчетности в органы налоговой службы. От каких-либо претензий налоговиков по этому поводу их защищала прямая норма действовавшего в то время Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий». Да и возможности использования показателей финансовой отчетности в фискальных целях были невелики: уж слишком отличался налоговый учет от бухгалтерского. Далее
Декларация по налогу на прибыль: и новая, и старая
Плательщики налога на прибыль, очевидно, уже привыкли к тому, что в начале каждого календарного года меняются формы налоговой отчетности по этому налогу. Не стал исключением и текущий год. Приказ № 872, хотя и датирован 30.12.2013 г., но в Министерстве юстиции зарегистрирован 20.01.2014 г., а официально опубликован 24.01.2014 г. В п.4 приказа сказано, что он вступает в силу «со дня его официальной публикации». В то же время согласно абзацу второму п.46.6 ст.46 Налогового кодекса Украины новые или измененные формы декларации вступают в силу «для составления отчетности с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором состоялось их обнародование». Если руководствоваться этой нормой, то форму декларации, утвержденную Приказом № 872, квартальные плательщики налога на прибыль должны первый раз составлять по итогам полугодия 2014 года, а годовые — и вовсе по итогам 2015 (!) года. Далее
 
Перенесение рабочих дней в период временной нетрудоспособности
На предприятии установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными. С целью празднования новогодне-рождественских праздников руководством предприятия было принято решение (путем издания приказа) о перенесении рабочих дней 2, 3, 6 января на субботы 11, 25 января и 8 февраля соответственно. Начисляется ли пособие по временной нетрудоспособности работнику, который болел 6 января? Далее
 
Можно ли в трудовой книжке указывать должность, которая отсутствует в Классификаторе профессий? Какими могут быть последствия для предприятия и для работника при такой записи?
Согласно п. 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда от 29.07.93 г. № 58 (далее - Инструкция), записи в трудовую книжку о наименовании работы, профессии или должности, на которую принимается работник, выполняются в соответствии с наименованием профессий и должностей, указанных в Классификаторе профессий. В настоящее время действует Классификатор профессий ДК 003:2010, утвержденный приказом Госпотребполитики от 28.07.2010 г. № 327 (далее - Классификатор). Далее
Предприятие уценило товар 22 января 2014 года. После уценки продажная цена товара ниже цены приобретения. Товар будет продаваться юридическим лицам на общей системе налогообложения и конечным потребителям. Нужно ли корректировать НДС? Если да, то когда (по описи или после продажи)? В каком порядке осуществляется такая корректировка?
В бухгалтерском учете на сумму уценки товаров производится запись по дебету субсчета 946 в корреспонденции с кредитом счета 28. После уценки этого товара на счете 28 будет учитываться неполная (уменьшенная) себестоимость товаров. При этом в налоговом учете согласно п. 152.10 ст. 152 НКУ следует формировать расходы исходя из полной себестоимости, то есть по стоимости приобретения товаров. Расходы формируются по дате возникновения дохода от продажи. Далее
ООО занимается геодезическими услугами. Параллельно начали осваивать новый вид производства (сварочные работы). Приобретено новое оборудование, в т. ч. импортное. Заказали разработку технических условий в КБ. Делаем опытные образцы сварочных работ с использованием нового оборудования. Как учитывать в налоговом учете расходы предприятия в связи с освоением нового производства? Можно ли эти расходы считать опытно-экспериментальными и налоговыми расходами того отчетного периода, в котором они были осуществлены (п. 138.5 ст. 138 НКУ)?
К сожалению, в НКУ вопрос расходов, связанных с освоением нового производства, обойден стороной, впрочем, как и ранее действовавшим Законом о прибыли. Установленный НКУ механизм налогообложения касается действующих производств. Поэтому для отражения в налоговом учете затрат на освоение нового вида продукции руководствоваться следует общими нормами НКУ. Далее
 
Сколько следует уплатить налога за недвижимость: расчет на числовом примере
З 1 січня 2014 року вступив у дію новий порядок оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, згідно з яким житлова нерухомість, що перебуває у власності громадян, оподатковуватиметься відповідно до ставок податку, встановлених сільською, селищною або міською радою. Далее
Штрафы за непредставление отчета по льготам
Яка відповідальність передбачена за неподання або несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг? Далее
Налоги за 2014 год для единщиков на 1-­й и 2-­й группе «за себя»: на числовом примере
Единый налог. Месячные ставки единого налога для упрощенцев, которые устанавливают местные органы власти, в 2014 году составляют: Далее
 
Рубрика:
Комментарии
 • надежда на лучшее
09.02.14 06:20

Спасибо!!!!

Ответить
 • Елена
09.02.14 07:44

Спасибо большоооооооооооооооое!!!!

Ответить
 • Irina 777
09.02.14 10:59

Спасибо огромное! Особенно за подборку АВЕРС БУХГАЛТЕРИИ!

Ответить
 • Лариса
09.02.14 14:49

Скажите, кто-то уже пробовал пользоваться "Электронным кабинетом" для сдачи отчетности в эл.виде?

Ответить
 • Yarik
09.02.14 18:03

Пытался сдать декларацию ФОП 2-я гр., но так и не получилось, постоянно выдавал ошибку о невозможности связаться с сервером!

Ответить
 • Она
09.02.14 22:36

Сдавала и по юр лицу и по ФОПу, по утрам и вечерам все нормально, а в течении рабочего дня часто нет связи с сервером.

Ответить
 • Ивановна
10.02.14 07:17

Два дня пытались, Нет связи с сервером. Вечером появилась. даже не успели познакомится с програмой ( первый раз ) , опять появилась какая-то табличка и опять нет связи. Сделали все по старинке. Сегодня муж понес "ножками" сдавать.

Ответить
 • Гульнара
10.02.14 08:30

СПАСИБО.

Ответить
 • Ирена Главбух
10.02.14 09:17

Спасибо большое !!!

Ответить
 • Лана
10.02.14 09:56

СПАСИБО!!!

Ответить
 • маруся
10.02.14 12:51

Огромное спасибо! Отличная подборочка!

Ответить
 • zhenya
10.02.14 14:15

Спасибо. супер подборка.

Ответить
 • ИринаМ
10.02.14 20:18

Лариса 09.02.2014 16:49:28 Скажите, кто-то уже пробовал пользоваться "Электронным кабинетом" для сдачи отчетности в эл.виде? ======================================================================================= у меня получилось с "ЄНН-ого" раза, чуть крышу не рвануло от ихних "єроров"

Ответить
 • iren
19.02.14 09:10

Спасибо!

Ответить
Комментирование новости отключено
фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
116804 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно