Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Чи правомірно формувати та підписувати товарно-транспортні накладні, якщо фактично доставку до покупця здійснює постачальник платника податку?

Чи правомірно формувати та підписувати товарно-транспортні накладні, якщо фактично доставку до покупця здійснює постачальник платника податку?   Лист ГУ ДФС у Рівненській області від 15.06.2016 №1456/10/17-00-12-02-10
   
   Головним управлінням ДФС у Рівненській області розглянуто лист про надання роз’яснення:
   
   Чи буде підставою для віднесення операції до сумнівних та зняття з витрат пов'язаних з вартістю товарів випадок відсутності товарно- транспортної накладної, якщо за договором поставки доставку товару здійснює постачальник платника податку до його покупця, витрат пов'язаних з доставкою товару платник податку не має і не відображає в бухгалтерському обліку?
   
   Чи правомірно формувати та підписувати товарно-транспортні накладні, якщо фактично доставку до покупця здійснює постачальник платника податку?
   
   Відповідно до п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.
   
   Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ, об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
   
   звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ.
   
   У відповідності до ч.1,2 ст. 9 ст. 1 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №996), підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України від 22 травня 2003 року № 852-IV «Про електронний цифровий підпис», або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
   
   Також, відповідно до ст. 1 Закону №996, первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
   
    У відповідності до п.2.1 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 р. за № 168/704 (із змінами та доповненнями), первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.
   
   Вказані норми дають підстави вважати, що первинний документ згідно з цим визначенням містить дві обов'язкові ознаки: він має містити відомості про господарську операцію і підтверджувати її реальне (фактичне) здійснення.
   
   Тобто, господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.
   
   Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона має спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.
   
   Здійснення господарської операції і власне її результат підлягають відображенню в бухгалтерському обліку.
   
   Тобто, для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій.
   
   Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов'язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами податкового законодавства.
   
    Так, згідно з п. 138.2 ст. 138 ПКУ, витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.
   
   При цьому, відповідно до пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 ПКУ, не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.
   
   
   Разом з тим, у відповідності до ст..48 Закону України «Про автомобільний транспорт», товарно-транспортні накладні включені в перелік документів відповідно до яких виконуються вантажні перевезення. Автомобільним перевізникам, водіям необхідно надавати посадовим особам, які виконують контрольні функції на автомобільному транспорті та в сфері безпеки руху документи згідно яких виконуються вантажні перевезення.
   
   Тобто, транспортною документацією підтверджується операція по наданню послуг саме по перевезенню вантажів.
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления