Подпишитесь!


  • Щодо порядку надання індивідуальних податкових консультацій (лист ДФС від 17.03.2017 р. № 6531/7/99-99-10-03-18)

Щодо порядку надання індивідуальних податкових консультацій (лист ДФС від 17.03.2017 р. № 6531/7/99-99-10-03-18)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.03.2017 р. № 6531/7/99-99-10-03-18

Головним управлінням ДФС у областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС

 

Про надання роз'яснення

Державна фіскальна служба України повідомляє, що відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 N 1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату" (далі - Закон) з 01.04.2017 набирають чинності положення Податкового кодексу України (далі - Кодекс) щодо порядку надання індивідуальних податкових консультацій (далі - консультацій).

Так, статтями 52 та 53 Кодексу суттєво змінено строки та порядок надання консультацій, встановлено вимоги як до форми запиту на отримання консультації, так і консультації, запроваджено Єдиний реєстр консультацій.

Відповідно до пункту 52.1 статті 52 Кодексу письмовий запит на отримання консультації обов'язково повинен містити такі реквізити як:

найменування для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв'язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;

підпис платника податків;

дату підписання звернення.

У разі якщо звернення платника податків, не відповідає зазначеним вимогам, консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".

Пунктом 52.1 статті 52 Кодексу визначено, що строк надання консультації становить 25 календарних днів з можливістю продовження такого строку, але не більш ніж на 10 календарних днів з обов'язковим повідомленням про це платника податків.

Відповідно до пункту 52.3 статті 52 Кодексу консультація, надана в письмовій формі, обов'язково повинна містити:

назву - податкова консультація,

реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій,

опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків,

обґрунтування застосування норм законодавства та висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.

Щодо запровадження Єдиної бази консультацій.

Консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.

Порядок ведення та форма єдиної бази консультацій визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

На сьогодні відповідний проект наказу знаходиться на погодженні в Міністерстві фінансів України.

Вказаний проект передбачає, зокрема, порядок реєстрації консультацій та створення на веб-сайті ДФС відповідного реєстру з можливістю пошуку консультацій за номером, датою, ключовими словами, органом, що видав таку консультацію та номером судового рішення за наявності.

Щодо порядку надання консультацій територіальними органами ДФС.

Територіальний орган ДФС протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання звернення платника податків направляє таку консультацію до ДФС для розгляду питання про внесення відомостей про таку консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

ДФС, отримавши консультацію від контролюючого органу, який йому підпорядковується, протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання такої консультації, але не більше 35 календарних днів, що настають за днем отримання контролюючим органом відповідного звернення платників податків, приймає одне із таких рішень:

про внесення відомостей про консультацію до єдиного реєстру консультацій, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується;

про відмову у внесенні відомостей до єдиного реєстру консультацій з одночасним наданням платнику податків від свого імені консультації та внесенням відомостей про таку консультацію до зазначеного реєстру, про що повідомляє протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення контролюючий орган, який йому підпорядковується, та платника податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

Наголошуємо, що відповідно до пункту 53.1 статті 53 Кодексу консультація, яка не внесена до Єдиної бази консультацій, не звільняє платника податків від відповідальності (фінансові, штрафні санкції та/або пеня).

Заважуємо, що, як і раніше, державні податкові інспекції мають право надавати тільки усні податкові консультації.

Окремо звертаємо увагу, що підпунктом 5 пункту 135 Закону підрозділ 10 Перехідних положень Кодексу доповнено пунктом 39, відповідно до якого консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню.

При цьому відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону у разі скасування/зміни в майбутньому узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації, наданої до 01.04.2017, платник податків не несе відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню).

Зважаючи на викладене та з метою неухильного дотримання вимог Кодексу, доручаю довести зазначену інформацію до усіх структурних підрозділів та платників податків.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд