Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Может ли сельскохозяйственный товаропроизводитель, объем годового дохода которого не превышает 20 млн. грн., выбрать годовой налоговый (отчетный) период для налога на прибыль с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. на основании пп. «в» п.137.5 ст.137 НКУ

Может ли сельскохозяйственный товаропроизводитель, объем годового дохода которого не превышает 20 млн. грн., выбрать годовой налоговый (отчетный) период для налога на прибыль с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. на основании пп. «в» п.137.5 ст.137 НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.06.2016 р. № 1394/10/17-00-12-02-10

   
   
   Головним управлінням ДФС у Рівненській області розглянуто лист про надання роз’яснення:
   
   Чи може сільськогосподарський товаровиробник обсяг річного доходу якого не перевищує 20 млн. грн. обрати річний податковий (звітний) період для податку на прибуток з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року на підставі пп. «в» п.137.5 ст.137 ПКУ
   
   Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.
   
   Пунктом 137.5 ст. 137 встановлено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:
   
   а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
   
   б) виробників сільськогосподарської продукції;
   
   в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.
   
   Згідно з п.п. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ для виробників сільськогосподарської продукції, визначеної ст. 209 ПКУ, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, податковий (звітний) період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.
   
   Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу (пп. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ).
   
   З урахуванням зазначеного, якщо виробник сільськогосподарської продукції, який з 01.01.2016 перейшов зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування, отримав за підсумками попереднього звітного (податкового) року дохід від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва у розмірі не менш як 50 відсотків загальної суми доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник може для цілей оподаткування податком на прибуток використовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.
   
   Такому платнику слід подати окремо Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 №897 (далі – Декларація), за період з 01.01.2016 року по 01.07.2016 року, а починаючи з 1 липня 2016 року можна застосовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.
   
   Крім того, з метою ідентифікації виробника сільськогосподарської продукції при складанні Декларації у полі 9 «Особливі відмітки» Декларації проставляється позначка щодо належності його до відповідної категорії.
   
   У випадку застосування виробником сільськогосподарської продукції податкового (звітного) періоду, який починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, тобто з 1 січня по 31 грудня звітного року, позначка у полі 9 «Особливі примітки» Декларації щодо належності до категорії виробника сільськогосподарської продукції не проставляється. При цьому порядок обчислення та сплати податку на прибуток здійснюється таким підприємством на загальних підставах.
   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления