Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О деятельности неприбыльных организаций

О деятельности неприбыльных организаций   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 14.03.2016 р. № 1489/10/20-40-12-03-14

   
   
   Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам (п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу):
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів, (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   
   Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 Кодексу).
   
   Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України (п.п. 133.4.5 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).
   
   Пунктом 34 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що до затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37 (далі – Положення).
   
   Включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться територіальним контролюючим органом нижчого рівня за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з п. 5 розд. I Положення (п. 1 розд. ІІ Положення).
   
   Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до територіального контролюючого органу нижчого рівня за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення, а також копії установчих документів (п. 2 розд. ІІ Положення).
   
   Контролюючі органи можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах (п. 3 розд. ІІ Положення).
   
   За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним контролюючим органом нижчого рівня за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про:
   
   внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру;
   
   відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру;
   
   присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості.
   
   Рішення за формою згідно з додатком 2 до Положення готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в територіальному контролюючому органі нижчого рівня (п. 4 розд. ІІ Положення).
   
   
   В.о.заступника начальника
Б.О.Хачатурян

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления