Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О корректировке финансового результата до налогообложения на сумму дооценки и выгод от восстановления полезности основных средств

О корректировке финансового результата до налогообложения на сумму дооценки и выгод от восстановления полезности основных средств   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.07.2016 р. № 14494/6/99-99-15-02-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.
   
   Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.
   
   Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, та згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   Згідно з п. 152.10 ст. 152 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015, витрати на уцінку та втрати від зменшення корисності основних засобів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності не включались до витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
   
   Враховуючи, що витрати з уцінки та втрати від зменшення корисності основних засобів відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності до 01.01.2015 не вплинули на визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015, фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів у межах цих витрат.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления