Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О лицензировании розничной торговли алкогольными напитками

О лицензировании розничной торговли алкогольными напитками   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.03.2016 р. № 61/6/19-00-21-01-06/2029

   
   
   Головним управлінням ДФС у Тернопільській області розглянуто звернення стосовно ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями, про що повідомляємо наступне.
   
   1. Законом України № 481/95-ВР від 19.12.95 «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон № 481) визначено основні засади державної політики щодо регулювання оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
   
   Відповідно до ст.1 Закону №481, ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.
   
   Крім того, правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.96.
   
   2. Згідно ст.15 Закону №481, ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. У заяві на одержання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями суб’єкт господарювання засвідчує підписом про ознайомлення із текстом наступного змісту: « З умовами і вимогами законодавства, іншими нормативними актами, які регулюють господарську діяльність у сфері здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями (АН) і тютюновими виробами (ТВ), ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати, місце торгівлі, що заявлено в заяві, відповідає цим вимогам та розташоване у місцях, відносно яких НЕ встановлено обмежень щодо продажу АН і ТВ».
   
   3. Відповідно до ст.15 Закону №481, дія ліцензії призупиняється у разі несвоєчасної сплати чергового платежу за ліцензію на підставі письмового розпорядження органу, який видав ліцензію (Головного управління ДФС у Тернопільській області), на термін до сплати заборгованості. Дія ліцензії вважається призупиненою з моменту одержання суб'єктом господарювання відповідного письмового розпорядження органу, який видав ліцензію, а її дія поновлюється з моменту зарахування відповідного чергового платежу за ліцензію до бюджету.
   
   4. Статтею 1 Закону №481 визначено: анулювання ліцензії – позбавлення суб'єкта господарювання права на провадження діяльності, зазначеної в ліцензії.
   
   Відповідно до ст.15 Закону №481, ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі:
   
   - заяви суб'єкта господарювання;
   
   - рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
   
   - несплати чергового платежу за ліцензію протягом 30 календарних днів від моменту призупинення ліцензії;
   
   - рішення суду про встановлення факту незаконного використання суб'єктом господарювання марок акцизного податку (стосовно імпортерів);
   
   - рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання алкогольними напоями або тютюновими виробами без марок акцизного податку;
   
   - рішення суду про встановлення факту переміщення суб'єктом господарювання алкогольних напоїв або тютюнових виробів поза митним контролем;
   
   - порушення вимог статті 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років або у не визначених для цього місцях.
   
   5. Відповідно до ст.16 Закону №481, контроль за дотриманням норм цього Закону здійснюють органи, які видають ліцензії, а також інші органи в межах компетенції, визначеної законами України.
   
    6. Згідно ст.17 Закону №481, за порушення норм цього Закону щодо торгівлі алкогольними напоями посадові особи і громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством, а до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів.
   
    7. За інформацією стосовно повноважень у сфері контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами просимо звертатись до Головного управління Національної поліції у Тернопільській області та Муніципальної поліції Тернопільської міської ради.
   
    8. Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.10, визначено, що податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
    Консультації, крім узагальнюючих, які надаються у письмовій або електронній формі підлягають обов'язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання.
   
   
   
    Заступник начальника
С.С. Денисюк

   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления