Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налогах, которые начисляются в случае прекращения общества путем его реорганизации, а именно разделения, если общество которое реорганизуется является плательщиком НДС, и единого налога четвертой группы

О налогах, которые начисляются в случае прекращения общества путем его реорганизации, а именно разделения, если общество которое реорганизуется является плательщиком НДС, и единого налога четвертой группы   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 27.07.2016 р. № 3786/10/17-00-12-02-10

   
   Головним управлінням ДФС у Рівненській області розглянуто лист про надання роз’яснення:
   
   Щодо податків, які нараховуються у випадку припинення товариства шляхом його реорганізації, а саме поділу, якщо товариство яке реорганізується є платником ПДВ, та єдиного податку четвертої групи.
   
   Згідно з пунктом 1 статті 56 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.
   
   Відповідно до статті 109 Цивільного кодексу України виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Після прийняття рішення про виділ учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.
   
   Підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що продаж (реалізація) товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.
   
   Отже, при реорганізації шляхом виділення для реорганізованого суб'єкта господарювання передача частини активів згідно з розподільчим балансом буде продажем, а для виділеного суб'єкта господарювання отримання таких активів - вкладом акціонерів і, відповідно, придбанням цих активів.
   
   Відповідно до підпункту 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V Кодексу операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.
   
   При цьому згідно з пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.6 статті 199 розділу V Кодексу на випадки проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу, не поширюється ні визнання продажу за звичайними цінами товарів/послуг, що фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу, ні перерахунок сум податкового кредиту у зв’язку із зміною частки використання товарів (послуг) в оподатковуваних і неоподатковуваних операціях.
   
   Таким чином, платниками податку, які здійснюють реорганізацію підприємства, податкові зобов'язання з податку на додану вартість не нараховуються, податковий кредит не коригується. Податкові накладні на операції з такої передачі не виписуються, оскільки операція не є об'єктом оподаткування, а відображаються в Реєстрі виданих податкових накладних на підставі документів бухгалтерського обліку з позначкою "БО".
   
   Відповідно до пп. 4 п. 295.9 ст. 295 ПКУ платники єдиного податку четвертої групи, що припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу у податковому (звітному) періоді, зобов’язані подати у період до їх фактичного припинення контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та місцем розташування земельних ділянок уточнену податкову декларацію.
   
   Крім того, таке підприємство повинно самостійно здійснити розрахунки з бюджетом.
   
   Щодо оподаткування податком на додану вартість суми виділеного майна учаснику товариства при виході з товариства та у випадку отримання майна товариства, вартість якого перевищує суми його частки в статутному капіталі.
   
   Згідно з п.п. а) п.185.1 ст. 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.191 п.14.1 ст. 14 ПКУ постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
   
   Постачанням товарів також вважаються:
   
   а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу;
   
   б) передача права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства;
   
   в) будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню);
   
   г) передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення;
   
   д) ліквідація платником податку за власним бажанням необоротних активів, які перебувають у такого платника;
   
   е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж чи купівлю.
   
   Отже, операція з повернення засновникам основних фондів, попередньо внесених ними до статутного фонду юридичної особи, у разі їх виходу з числа засновників або учасників такої юридичної особи, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та підлягає оподатковуванню на загальних підставах за основною ставкою. (в т.ч. у випадку отримання майна товариства, вартість якого перевищує суми його частки в статутному капіталі).
   
   Згідно із статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления