Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налогообложении доходов в виде дивидендов, начисленных и выплаченных в 2014 году

О налогообложении доходов в виде дивидендов, начисленных и выплаченных в 2014 году   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.01.2016 р. № 375/6/99-99-17-03-03-15

   
   
   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо ... оподаткування доходів у вигляді дивідендів, нарахованих та виплачених у 2014 році, і в межах компетенції повідомляє.
   
   Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII „Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” (далі – Закон № 1166) з 01.07.2014 було змінено порядок оподаткування пасивних доходів, зокрема, дивідендів.
   
   Так, дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав – резидентом, що є юридичною особою, оподатковувалися за ставкою, визначеною абзацом другим п. 167.1 ст. 167 Кодексу (п.п.170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).
   
   Відповідно до абзацу другого п. 167.1 ст. 167 Кодексу оподаткування процентів, сума яких обчислюється з урахуванням п.п. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Кодексу, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку, нарахованих (виплачених) на користь фізичних осіб протягом звітного місяця, здійснюється податковим агентом під час кожного нарахування (виплати) із застосуванням ставки 15 відсотків, встановленої абзацом першим цього пункту, що не виключає обов'язку отримувача таких доходів щодо здійснення річного перерахунку за сукупністю ставок, передбачених п. 167.5 ст. 167 Кодексу.
   
   Водночас Законом України від 10 квітня 2014 року № 1200-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства” внесено зміни до Закону № 1166 щодо оподаткування дивідендів, норми яких мали набрати чинності з 01.01.2015.
   
   Проте вказані зміни вилучено Законом України від 04 липня 2014 року № 1588-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів” (далі – Закон № 1588), який набув чинності з 02.08.2014.
   
   При цьому Законом № 1588 змінено порядок оподаткування дивідендів.
   
   Так, відповідно до п.п. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у п.п. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням – інша особа, яка здійснює таке нарахування.
   
   Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб'єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (п.п.170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).
   
   Згідно із п.п. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Кодексу дивіденди, нараховані платникові податку за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку згідно з п.п. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 Кодексу, для цілей оподаткування прирівнюються до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням.
   
   При цьому доходи, зазначені у цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою 5 відс., визначеною у п. 167.2 ст. 167 Кодексу (п.п. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).
   
   За інформацією, викладеною у листі, дивіденди податковим агентом нараховувалися (виплачувалися) у другому півріччі 2014 року.
   
   Отже, дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб, з 01.07.2014 оподатковувалися 5 відсотковою ставкою податку на доходи фізичних осіб, крім дивідендів, зазначених п.п. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Кодексу, які оподатковувалися за ставкою 15 (17) відсотків.
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления