Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налогообложении неприбыльных учреждений

О налогообложении неприбыльных учреждений   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
    від 25.03.2016 р. № 3096/У/99-99-19-02-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування неприбуткових установ та, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.
   
   Підпунктом 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:
   
   утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
   
   установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
   
   установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
   
   внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   
   До затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру для цілей подання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій у частині застосування ознаки неприбутковості слід керуватися наказом Мінфіну від 24.01.2013 № 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій".
   
   Відповідно до п. 46.2 ст. 46 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.
   
   Форма Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій затверджена наказом Міндоходів від 27.01.2014 № 85 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.02.2014 за № 276/25053)
   (далі – наказ № 85).
   
   Отже, до затвердження нової форми звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, суми коштів, отримані науковою установою на проведення наукових заходів, відображаються у рядку 2.1.1 «Сума коштів» рядка 2.1 «Безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань» Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.
   
   Якщо неприбуткова організація отримує доходи від діяльності, яка не пов'язана із статутною та не використовує їх для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, то така неприбуткова організація відповідно до п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133
   Кодексу зобов'язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток.
   
   При цьому податкове зобов'язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
   
   З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.
   
   З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація відповідно до вимог п. 57.1 ст. 57 Кодексу сплачує податок на прибуток на підставі податкової декларації, яка подається до контролюючих органів за звітний (податковий) рік, і не сплачує авансових внесків з податку на прибуток.
   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления