Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налогообложении процентов, Вы намерены выплатить в пользу резидента Швейцарии по полученной ссуде в размере 3500000,0 долл. США, согласно Договору займа от 12.08.2014 года № 3

О налогообложении процентов, Вы намерены выплатить в пользу резидента Швейцарии по полученной ссуде в размере 3500000,0 долл. США, согласно Договору займа от 12.08.2014 года № 3   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.07.2016 р. № 1615/10/15-32-12-01-14

   
   
   ГУ ДФС в Одеській області розглянуло запит щодо оподаткування процентів, які Ви маєте намір виплатити на користь резидента Швейцарії за отриманою позикою у розмірі 3500000,0 дол. США, згідно Договору позики від 12.08.2014 року №3 та повідомляє наступне.
   
   Відповідно до ст.141.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) доходи, отримані нерезидентом із джерела їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту такими доходами, зокрема, є і проценті, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) нерезидентом.
   
   Підпунктом 141.4.2 п. 141.4 ст.141 Кодексу визначено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп.141.4.1 цього пункту, за ставкою у розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у п. 141.4.3 – 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
   
   При цьому, особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.
   
   Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа, який підтверджує статус податкового резидента згідно з вимогами пункту 103.4 цієї статті (п.103.2 ст.103 Кодексу).
   
   Згідно з п.103.5 ст.103 Кодексу довідка видається компетентнім органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.
   
   У разі не подання нерезидентом довідки, доходи нерезидента із джерелом їх походження з України підлягають оподаткуванню відповідно до законодавства України з питань оподаткування (п.103.10 ст103 Кодексу).
   
   Конвенція між Урядом України і Швейцарською Федеральною Радою про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і на капітал від 30.10.2000 року (далі - Конвенція), набрала чинності 26.02.2002 року.
   
   Відповідно до пунктів 1 і 2 ст. 11 Конвенції відсотки, які виникають у Договірній Державі і сплачуються резиденту другої Договірної Держави, можуть оподатковуватися у цій другій Державі. Однак такі проценти можуть також оподатковуватися у тій Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо фактичний власник процентів є резидентом іншої Договірної Держави податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 10 процентів від загальної суми процентів.
   
   Пунктом 3 ст. 11 Конвенції визначено умови, за якими проценти підлягають звільненню від оподаткування в країні, яка є джерелом таких процентів, а саме якщо одержувач процентів є фактичним власником процентів та якщо такі проценти сплачуються:
   
   у зв'язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання;
   
   у зв'язку з продажем у кредит будь-яких виробів одним підприємством іншому підприємству;
   
   за позиками будь-якого виду, що надаються банком, або самій Договірній Державі, або її політико-адміністративному підрозділу, або місцевому органу влади.
   
   Враховуючи зазначене, у випадку, що розглядається, для застосування п. 3 ст. 11 Конвенції немає підстав, зважаючи на те, що кредит надається швейцарською компанією, яка не є банком, а відсотки сплачуються не у зв'язку з продажем у кредит. Отже, у цьому випадку застосовується п. 2 ст. 11 Конвенції (ставка податку становить 10 процентів від загальної суми відсотків).
   
   Водночас, положення пунктів 1 і 2 ст. 11 Конвенції не можуть трактуватися як такі, що надають право вибору, в якій саме з двох договірних держав здійснюватиметься оподаткування одержаного доходу у вигляді відсотків. Відповідно до положень цих пунктів доходи у вигляді відсотків оподатковуються як у державі, яка є джерелом доходу (Україна), якщо таке оподаткування передбачено її законодавством, так і у країні, резидентом якої є одержувач доходу (Швейцарія), але право країни джерела обмежене ставкою 10 процентів.
   
   При цьому, Швейцарія, як країна, резидентом якої є одержувач доходу, також матиме право на оподаткування такого виду доходу за ставками, встановленими законодавством цієї країни, з урахуванням податку, сплаченого в Україні (пп. b п. 1 ст. 23 Конвенції).
   
   Враховуючи викладене, Ваше підприємство - резидент України під час виплати відсотків на користь нерезидента (бенефіціарного власника) – резидента Швейцарії зобов’язаний утримати податок у розмірі 10 процентів від загальної суми процентів, що сплачуються, за наявності письмового підтвердження, виданого компетентним органом Швейцарії, що цей нерезидент є резидентом Швейцарії і на нього поширюється дія Конвенції. За відсутності такого підтвердження вищенаведені доходи підлягають оподаткуванню за ставкою 15 відсотків.
   
   
   
   Перший заступник начальника
   
   ГУ ДФС в Одеській області
Н.Л. Гулакова

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления