Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налогообложении сумм субсидий и текущих трансфертных выплат, выделяемых из местного бюджета

О налогообложении сумм субсидий и текущих трансфертных выплат, выделяемых из местного бюджета   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.03.2016 р. № 1047/10/25-01-15-02-09

   
   Головне управління ДФС у Чернігівській області розглянуло лист щодо оподаткування сум субсидій та поточних трансфертних виплат, які виділяються з місцевого бюджету.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755 –VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.
   
   Розділом III "Податок на прибуток підприємств" ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці щодо сум субсидій та поточних трансфертних виплат, які виділяються з місцевого бюджету.
   
   Крім того, відповідно до поданої звітності за 2015 рік Вашим підприємством прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці.
   
   Отже, при формуванні фінансового результату, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку.
   
   Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій (п. 1 ст. 9 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996).
   
   Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996).
   
   Порядок бухгалтерського обліку доходів від цільового фінансування регулюється пунктами 16 - 19 П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 ( далі - П(С)БО 15), відповідно до яких момент визнання доходу залежить від того, для яких цілей надходить фінансування.
   
   Відповідно до пунктів 16, 17 П(С)БО 15 цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування.
   
   Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу( п.19 П(С)БО 15).
   
   Згідно з п. 185.1 ст. 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
   
   База оподаткування операції з постачання товарів/послуг визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ. При цьому до складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До того ж згідно з пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування ПДВ субсидії, дотації за рахунок бюджетів (крім тих, які надаються у майновій формі).
   
   Відповідно до п. 2.4.1. Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 12.03.2012 року №333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.2012 року за №456/20769 із змінами та доповненнями, до платежів за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" включаються:
   
   1) субсидії підприємствам (установам та організаціям), поточні видатки одержувачів бюджетних коштів;
   
   2) дотації сільськогосподарським товаровиробникам;
   
   3) субсидії на покриття збитків підприємств, фінансову підтримку підприємств на безповоротній основі, а також інші субсидії;
   
   4) відшкодування відсотків за користування кредитами;
   
   5) державна підтримка громадських організацій;
   
   6) поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).
   
   Якщо отримання платником ПДВ коштів, які виділяються з бюджету за кодом бюджетної класифікації 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)", не передбачає постачання товарів/послуг чи компенсації втрат, то об'єкта оподаткування ПДВ при отриманні таких коштів не виникає.
   
   Окрім того, відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію, та діє до внесення змін до статей ПКУ на які в ній йде посилання.
   
   
   Заступник начальника
О.І. Марухленко

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления