Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О налогообложении услуг телемаркетинга

О налогообложении услуг телемаркетинга   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 17.05.2016 р. № 10954/10/26-15-12-01-18

   
   
   Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист «» щодо оподаткування послуг з телемаркетингу і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до підпункту «б» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - Кодекс) об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
   
   - постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
   
   - постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;
   
   - ввезення товарів на митну територію України;
   
   - вивезення товарів за межі митної території України;
   
   - постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
   
   Згідно із п. 187.1 ст.187 Кодексу, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
   
   а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
   
   б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
   
   Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 Кодексу визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг, або від місця фактичного надання відповідних послуг.
   
   Так, місцем постачання послуг є:
   
   - місце фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном (пп. 186.2.1 п. 186.2, ст.186 Кодексу), а саме:
   
   а) послуг, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг;
   
   б) послуг із проведення експертизи та оцінки рухомого майна;
   
   в) послуг, пов'язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;
   
   г) послуг із виконання ремонтних робіт і послуг із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном;
   
   - фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується, для тих послуг, які пов'язані з нерухомим майном (пп. 186.2.2, п. 186.2, ст. 186 Кодексу):
   
   а) послуг агентств нерухомості;
   
   б) послуг з підготовки та проведення будівельних робіт;
   
   в) інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується;
   
   - місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів (пп. 186.2.3, п. 186.2, ст. 186 Кодексу).
   
   Відповідно до п.186.3 ст.186 Кодексу місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:
   
   а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);
   
   б) рекламні послуги;
   
   в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;
   
   г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;
   
   ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;
   
   д) телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов'язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;
   
   е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;
   
   є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;
   
   ж) надання транспортно-експедиторських послуг.
   
   Таким чином, оподаткування ПДВ операцій з постачання інших послуг, не перелічених в п. 186.3 ст. 186 Кодексу, здійснюється на загальних підставах за ставкою 20 %.
   
   Одночасно повідомляємо, що відповідно до п.19 Порядку заповнення податкової накладної/ розрахунку коригування до податкової накладної затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, який зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (далі- Порядок N 1307) у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна:
   
   покупцям - платникам податку - не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;
   
   покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
   
   У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".
   
   При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.
   
   Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.
   
   Згідно із п.8 Порядку № 1307 при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10 - 15 цього Порядку, у верхній лівій частині таких накладних у графі "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини" робиться помітка "X" та зазначається тип причини:
   
   01 - Складена на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 13 цього Порядку);
   
   02 - Складена на постачання неплатнику податку;
   
   03 - Складена на постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
   
   04-Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;
   
   05 - Складена у зв'язку з ліквідацією основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
   
   06 - Складена у зв'язку з переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих;
   
   07 - Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України;
   
   08 - Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
   
   09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
   
   10 - Складена з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;
   
   11 - Складена за щоденними підсумками операцій;
   
   12 - Складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пункті 10 цього Порядку);
   
   13 - Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;
   
   14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;
   
   15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;
   
   16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;
   
   17 - Складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.
   
   В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
   
   Згідно із підпунктом "д" пункту 201.1 статті 201 Кодексу у податковій накладній вказуються в окремих рядках обов'язкові реквізити, зокрема повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг.
   
   У рядку «індивідуальний податковий номер покупця» зазначається індивідуальний податковий номер покупця (пп. "г" п. 201.1 ПКУ).
   
   Згідно із п.16 Порядку № 1307 у графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» зазначаються повне найменування товару/послуги, а також найменування окремих частин товару, що поставлені.
   
   Кількість найменувань поставлених товарів/послуг у одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій.
   
   Пунктом 201.10 статті 201 Кодексу встановлено, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН має бути здійснена протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі порушення цього терміну застосовуються штрафні санкції згідно з Кодексом.
   
   Форма податкової декларації з податку на додану вартість та Порядок її заповнення і подання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за № 159/28289 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №21).
   
   Згідно із п.3 Порядку № 21 у Розділі I «Податкові зобов’язання» у рядку 1.1 декларації вказуються дані операцій на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України;
   
   до рядка 1.2 декларації включаються оподатковувані за ставкою 7 % обсяги постачання товарів, здійснені на митній території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до статті 186 розділу V Кодексу;
   
   у рядку 2 вказуються обсяги операцій з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу;
   
   у рядку 3 вказуються обсяги постачання товарів/послуг, що оподатковуються за нульовою ставкою відповідно до вимог підпунктів 195.1.2, 195.1.3 пункту 195.1 статті 195, пункту 211.1 статті 211 розділу V та пункту 8 підрозділу 2 розділу XX Кодексу;
   
   у рядку 4.1 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за основною ставкою;
   
   У рядку 4.2 вказується сума податкового зобов'язання, нарахована протягом звітного періоду відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу, за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 %;
   
   у рядку 5 вказуються обсяги операцій з:
   
   постачання товарів/послуг, які відповідно до статті 196 розділу V Кодексу включені до переліку операцій, що не є об'єктом оподаткування;
   
   постачання послуг за межами митної території України та послуг, що здійснюються за межами митної території України, з урахуванням їх місця постачання відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу;
   
   постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу, тимчасово звільнених від оподаткування відповідно до підрозділу 2 розділу XX Кодексу та звільнених відповідно до міжнародних договорів (угод);
   
   у рядку 6 вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України;
   
   у рядках 7 та 8 відображається коригування податкових зобов'язань;
   
   у рядку 9 «Усього податкових зобов'язань» вказується сума значень рядків (1.1 + 1.2 + 4.1 + 4.2 + 6 + 7 (-/+) + 8) колонки Б.
   
   До розділу II "Податковий кредит" (рядки 10 та 11 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4);
   
   у рядку 11.3 вказується обсяг ввезення на митну територію України товарів, при митному оформленні яких сплату податку на додану вартість було відстрочено шляхом видачі податкового векселя відповідно до підрозділу 3 розділу XX Кодексу.
   
   у рядку 12 відображається коригування податкового кредиту;
   
   у рядку 13 відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг;
   
   у рядку 14 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 14 декларації 0121 - 0123 до рядка 14 декларації 0110;
   
   у рядку 15 відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій;
   
   у рядку 16 відображається від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду;
   
   у рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від'ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду;
   
   у рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу
   
   у рядку 17 «Усього податкового кредиту» відображається сума значень рядків (10.1 + 10.2 + 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 + 12 (-/+) + 13 (-/+) + 14 (-/+) + 15 (-/+) + 16 (-/+) колонки Б.
   
   Згідно із п.10 Порядку №1307 додатками до декларації є:
   
   1) розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1) (додаток 1);
   
   2) довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2);
   
   3) розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3);
   
   4) заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (додаток 4);
   
   5) розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);
   
   6) довідка (Д6) (додаток 6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів;
   
   7) розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7);
   
   8) заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д8) (додаток 8).
   
   Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.
   
   Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.
   
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления