Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налоговом учете расходов, не связанных с производством

О налоговом учете расходов, не связанных с производством   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.03.2016 р. № 6577/6/99-99-19-02-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо податкового обліку витрат, які не пов`язані з виробництвом, та, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.
   
   Розділом III Кодексу не передбачено різниць по операціях з придбання матеріалів, які не пов`язані з виробництвом.
   
   Отже, операції з придбання матеріалів, які не пов`язані з виробництвом, відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.
   
   Разом з тим для цілей оподаткування враховуються різниці по амортизації необоротних активів.
   
   Відповідно до п.п. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 Кодексу не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування, зокрема, витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів. Термін „невиробничі основні засоби” означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.
   
   Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”).
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления