Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налоговых последствиях для плательщика налога - получателя (покупателя) товаров/услуг в случае возврата плательщиком налога - поставщиком (продавцом) таких товаров/услуг ранее перечисленной суммы авансового платежа за товары/услуги, если налоговая накладная, составленная плательщиком налога - поставщиком (продавцом) на сумму полученного авансовог

О налоговых последствиях для плательщика налога - получателя (покупателя) товаров/услуг в случае возврата плательщиком налога - поставщиком (продавцом) таких товаров/услуг ранее перечисленной суммы авансового платежа за товары/услуги, если налоговая накладная, составленная плательщиком налога - поставщиком (продавцом) на сумму полученного авансовог   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 23.06.2016 р. № 13858/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо податкових наслідків для платника податку - отримувача (покупця) товарів/послуг у разі повернення платником податку - постачальником (продавцем) таких товарів/послуг раніше перерахованої суми авансового платежу за товари/послуги, якщо податкова накладна, складена платником податку - постачальником (продавцем) на суму отриманого авансового платежу не була зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) протягом встановленого Податковим кодексом України (далі - ПКУ) терміну, та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
   
   Згідно з підпунктом "а" пункту 187.1 статті 187 ПКУ дата надходження авансового платежу є датою виникнення у платника податку - постачальника (продавця) товарів/послуг податкових зобов'язань з ПДВ.
   
   Пунктом 201.10 статті 201 ПКУ визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - постачальник (продавець) таких товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати отримувачу (покупцю) товарів/послуг за його вимогою.
   
   Відсутність факту реєстрації платником податку - постачальником (продавцем) товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права платнику податку - отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту та не звільняє платника податку - постачальника (продавця) від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної у податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
   
   Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні платником податку - постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку - постачальника (продавця) та платника податку - отримувача (покупця) підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.
   
   Розрахунок коригування, складений платником податку - постачальником (продавцем) товарів/послуг до податкової накладної, яка видана платнику податку - отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг, підлягає реєстрації в ЄРПН:
   
   платником податку - постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого платника податку - постачальника (продавця) товарів/послуг або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
   
   платником податку - отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого платник податку - постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування платнику податку - отримувачу (покупцю).
   
   Таким чином, платник податку - постачальник (продавець) товарів/послуг на дату отримання суми авансового платежу від платника податку - отримувача (покупця) таких товарів/послуг зобов’язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ.
   
   Якщо у подальшому виникають обставини, внаслідок яких товари/послуги не будуть поставлені, а така сума авансового платежу повертається платнику податку - отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг, то у платника податку - постачальника (продавця) товарів/послуг виникає право на зменшення раніше нарахованої суми податкового зобов’язання з ПДВ на підставі складеного ним розрахунку коригування до податкової накладної та зареєстрованого в ЄРПН. Обов’язок щодо реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН покладається на платника податку - отримувача (покупця) товарів/послуг.
   
   У разі якщо розрахунок коригування складається платником податку - постачальником (продавцем) товарів/послуг до податкової накладної, відомості якої не внесено до ЄРПН, такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН після реєстрації такої податкової накладної (пункт 4 Порядку ведення ЄРПН, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246).
   
   Якщо податкова накладна, що підлягала обов'язковій реєстрації в ЄРПН платником податку - постачальником (продавцем) товарів/послуг, та не була ним зареєстрована у встановлений законодавством термін (протягом 180 календарних днів), то така податкова накладна надалі не може бути зареєстрована в ЄРПН. При цьому розрахунок коригування до такої податкової накладної також не може бути зареєстрований в ЄРПН, а нараховані платником податку − постачальником (продавцем) товарів/послуг податкові зобов’язання з ПДВ відповідно не можуть бути зменшені.

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления