Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О налоговых последствиях для предприятия в связи с переименованием основных средств (зданий)

О налоговых последствиях для предприятия в связи с переименованием основных средств (зданий)   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.07.2016 р. № 1617/10/15-32-12-01-14

   
   Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит щодо податкових наслідків для підприємства у зв’язку з перейменуванням основних засобів (будівель), та керуючись ст.52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс) повідомляє наступне.
   
   Згідно положень п.5 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" (Далі: Наказ № 561), господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів оформлюються підприємствами первинними документами, які поряд з іншою інформацією розкривають інформацію про назву об'єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку і місце експлуатації, термін корисного використання. Зокрема, п.8 Наказу № 561 передбачено, що для аналітичного обліку та забезпечення спостереження за використанням у місцях експлуатації основних засобів на підприємствах кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер. При цьому, інвентарний номер закріплюється за об'єктом основних засобів на весь час його знаходження на даному підприємстві.
   
   Дані про кожний інвентарний об'єкт основних засобів заносяться до інвентарної картки або іншого регістру аналітичного обліку основних засобів. Інвентарні картки в свою чергу реєструються в опису інвентарних карток обліку основних засобів (п.9 Наказу № 561).
   
   Виходячи з того, що абз.2 п.3 Наказу № 561 визначено, що бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, переоцінку і надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо), то лише зміна назви основних засобів, у Вашому випадку будівель, не призводить до фінансових наслідків для підприємства (збільшення/зменшення доходу або витрат).
   
   Отже, оскільки у бухгалтерському обліку такі дії, як зміна назви будівель, не впливають на фінансовий результат діяльності підприємства, то вони не впливають і на формування об’єкта оподаткування податком на прибуток.
   
   Причиною цього являється те, що згідно пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, відкоригований на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Податкового кодексу.
   
   
   Перший заступник начальника
Н.Л.Гулакова

   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления