Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О норме п. 35 подраздела 10 раздела ХХ Переходных положений Налогового кодекса Украины

О норме п. 35 подраздела 10 раздела ХХ Переходных положений Налогового кодекса Украины   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 21.03.2016 р. № 6144/6/99-99-22-02-01-15
   
   Про надання відповіді

   
   Державна фіскальна служба України, розглянувши Ваше звернення про надання роз’яснення щодо норми п. 35 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – Кодекс), в межах компетенції повідомляє.
   
   Відповідно до підпункту 123.1 статті 123 Кодексу у разі, якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
   
   При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку, зменшення суми бюджетного відшкодування тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування.
   
   За результатами перевірки відповідно до підпункту 86.8 статті 86 Кодексу податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 Кодексу, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень (за результатами фактичної перевірки – з дня реєстрації (надходження) акта такої перевірки до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків), а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки – з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.
   
   Згідно з підпунктом 57.3 статті 57 Кодексу у разі визначення грошового зобов’язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, платник податків зобов’язаний сплатити нараховану суму грошового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.
   
   У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов’язання платник податків зобов’язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.
   
   З метою реалізації пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу розроблено порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення, який затверджено наказом Міністерства фінансів України 10.02.2016 № 40 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.02.2016 за № 300/28430 (на сьогодні наказ не набрав чинності).
   
   
   
   Перший заступник Голови
С.В. Білан

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления