Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О перечислении (оплате) НДФЛ и военного сбора с суммы заработной платы, перечисленной юридическим лицом по решению суда физическому лицу

О перечислении (оплате) НДФЛ и военного сбора с суммы заработной платы, перечисленной юридическим лицом по решению суда физическому лицу   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.01.2016 р. № 232/Е/26-15-12-04-10
   
   Про розгляд листа

   
   Хто повинен перерахувати (сплатити) ПДФО та військовий збір з суми заробітної плати, яка перерахована юридичною особою за рішенням суду фізичній особі?
   
   Порядок оподаткування доходу, отриманого фізичною особою, регламентується розділом ІV Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 р. N 2755-ІV із змінами та доповненнями (далі - Кодекс).
   
   Відповідно до пп. 164.1.2 п.164.1 ст.164 Кодексу визначено, що загальний місячний оподаткований дохід складається із суми оподаткованих доходів, нарахованих (виплачених, наданих) протягом такого звітного місяця.
   
   Згідно п.164.2 ст.164 Кодексу до загального місячного оподаткованого доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).
   
   Визначення поняття "заробітної плати" наведено у пп. 14.1.48 п.14.1 ст. 14 Кодексу, згідно положень якого "заробітна плата" – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
   
   Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внеску до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п.164.6 ст.164 Кодексу).
   
   Згідно з п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділу IV Кодексу.
   
   Відповідно до п.18.1 ст.18 Кодексу податковим агентом визнається особа, на яку цим Кодексом покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків.
   
   Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету встановлено статтею 168 Кодексу.
   
   Згідно із пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу.
   
   Крім того, відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
   
   Враховуючи зазначене вище, у разі нарахування (виплати) юридичною особою заробітної плати, що підлягає стягненню за рішенням суду на користь фізичної особи – платника податку, зазначена юридична особа повинна виконати усі зобов’язання покладені на податкового агента, а саме, нараховувати, утримувати податок із суми доходу фізичної особи, за ставками визначеними ст.167 Кодексу (в 2012 – 2013 рр. – 15 та/або 17%) і сплатити їх до бюджету у порядку встановленому ст.168 цього Кодексу.
   
   Крім того, повідомляємо, що враховуючи те, що Закон України від 31 липня 2014 року № 1621 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів", яким було введено військовий збір, набрав чинності з 03 серпня 2014 року і податковий агент зобов’язаний при нарахуванні доходів, визначених у підпункті 1.2 пункту 161 підрозділу 10 Розділу «Перехідні положення» Кодексу, утримати військовий збір, то доходи, нараховані до 03 серпня 2014 року, але виплачені після зазначеної вище дати, не підлягають оподаткуванню цим збором.
   
   Так, статтею 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
   
   Отже, оподатковувати військовим збором необхідно доходи, які нараховуються фізичним особам після 03 серпня 2014 року.
   
   Одночасно повідомляємо, що у разі якщо фізична особа протягом звітного податкового року отримувала доходи, які нараховувалися виключно одним податковим агентом, то у такої особи не виникає обов’язку щодо подання податкової декларації, оскільки вказані доходи оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування.
   
   
   Заступник начальника
В.С.Варгіч

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления