при подписке на рассылку
gift_icon
  • О перепрограммировании РРО

О перепрограммировании РРО   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВП
   
   ЛИСТ
   
   від 18.05.2016 р. № 11103/10/28-10-01-03-11
   
   Про надання роз’яснення

   
   
   Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист «…» та в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Відповідно до глави 3 розділу II Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 28.08.2013 №417, у разі зміни даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні (податковий номер або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті, найменування (прізвище, ім’я, по батькові)), або сфери застосування РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, а також у разі встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстраційного посвідчення, втрати або непридатності його для користування суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів, що настають за днем, коли виникли зміни або інші підстави для заміни реєстраційного посвідчення, подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації та реєстраційне посвідчення.
   
   Після отримання документів посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів з дня подання реєстраційної заяви проводить перереєстрацію РРО шляхом внесення змін до інформаційної системи органів Державної фіскальної служби та видає суб’єкту господарювання нове реєстраційне посвідчення.
   
   Додатково повідомляємо, що з питань перепрограмування вважаємо за доцільне звернутися до центру сервісного обслуговування.
   

Отключить рекламу