Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О перерасчете доли использования необоротных активов, приобретенных и введенных в эксплуатацию в 2012 - 2014 годах, в налогооблагаемых операциях

О перерасчете доли использования необоротных активов, приобретенных и введенных в эксплуатацию в 2012 - 2014 годах, в налогооблагаемых операциях   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.02.2016 р. № 2754/6/99-95-42-01-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист … щодо перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 – 2014 роках, в оподатковуваних операціях і повідомляє таке.
   
   Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – Кодекс), доповненого Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі – Закон № 643), у разі, якщо придбані та/або виготовлені до 01 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
   
   Тобто платники податку за необоротними активами, придбаними після 01.07.2015, не здійснюють перерахунок частки їх використання в оподатковуваних та звільнених операціях протягом трьох років, а лише за результатами одного року. Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюватиметься платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років).
   
   Відповідно до підпункту 6 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01. 2016 за № 159/28289, у рядку 15 податкової декларації з податку на додану вартість відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.
   
   Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 «Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях» (Д7) (додаток 7).
   
   Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року.
   
   Слід зазначити, що перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях має здійснюватись наростаючим підсумком, незалежно від наявності чи відсутності оподатковуваних чи неоподатковуваних операцій в тому році, в якому здійснюється черговий перерахунок.
   
   
   
   Перший заступник Голови
С.В. Білан

   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления