Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О порядке формирования налогового кредита

О порядке формирования налогового кредита   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВП
   
   ЛИСТ
   
   від 28.04.2016 р. № 9362/10/28-10-01-3-11
   
   Про надання роз’яснення

   
   
   Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з ОВП розглянуло лист «…» та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   З 1 січня 2015 року відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.
   
   Відповідно до п. 44.2 ст. 44 Кодексу для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.
   
   Частиною 2 статті 3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996) передбачено, що податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
   
   Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п. 52.5 ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. Податкова консультація надається платнику для правильності застосування норм податкового законодавства у його податковому обліку.
   
   Таким чином питання організації укладення різного роду договорів та визначення істотних умов на підприємстві, є процесом ведення господарської діяльності підприємства та належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Щодо порядку формування податкового кредиту
   
   Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п.193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
   
   - придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
   
   - придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
   
   При цьому, нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   Одночасно п. 198.5 ст. 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   Враховуючи викладене, за умови придбання товарів/послуг, що не відносяться до господарської діяльності платника платник податку має право включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, сплачені постачальникам за придбані товари/послуги, але при цьому зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 Кодексу, у зв'язку з тим, що придбані товари/послуги не будуть використовуватися в операціях, що є господарською діяльністю платника податку.
   
   Щодо питання нагородження співробітників компанії та податкових наслідків, повідомляємо, що інформації у листі недостатньо для надання індивідуальної консультації з цього питання (слід чітко визначити – чи це частина оплати праці, чи це подарунок як додаткове благо фізичній особі, від чого в подальшому залежить порядок обліку таких сум), а тому пропонуємо повторно звернутися до контролюючих органів з цього питання з наданням детального опису проведеної операції.
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления