Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке исправления ошибок в ранее поданном отчете о контролируемых операции

О порядке исправления ошибок в ранее поданном отчете о контролируемых операции   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.03.2016 р. № 6576/6/99-99-19-02-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку виправлення помилок у раніше поданому Звіті про контрольовані операції (далі – Звіт) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   Відповідно до положень п. 50.1 ст. 50 Кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Форму Звіту та Порядок його складання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2016 № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.02.2016 за № 187/28317.
   
   Відповідно до п. 3 розділу І Порядку складання Звіту, у разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
   
   Звіт з позначкою «звітний новий» у разі подання нового Звіту про контрольовані операції до 01 травня року, що настає за звітним;
   
   Звіт з позначкою «уточнюючий» (далі – уточнюючий Звіт) у разі його подання після 01 травня року, що настає за звітним.
   
   Звіт з позначкою «звітний новий» та уточнюючий Звіт повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою «звітний»).
   
   У разі самостійного виявлення платником помилок, що містяться у раніше поданому Звіті, шляхом надання уточнюючого Звіту такий уточнюючий Звіт має включати всю інформацію з раніше поданого Звіту (всі додатки разом з інформацією до додатків) із виправленими помилковими даними.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления