Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке начисления налоговых обязательств по НДС предприятием, которое в процессе ведения своей хозяйственной деятельности приобретает товары / услуги, которые частично используются в налогооблагаемых операциях и частично в освобожденных операциях

О порядке начисления налоговых обязательств по НДС предприятием, которое в процессе ведения своей хозяйственной деятельности приобретает товары / услуги, которые частично используются в налогооблагаемых операциях и частично в освобожденных операциях   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 20.07.2016 р. № 15700/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку нарахування податкових зобов'язань з ПДВ підприємством, яке в процесі ведення своєї господарської діяльності придбаває товари/послуги, які частково використовуються в оподатковуваних операціях та частково у звільнених операціях, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   До 1 липня 2015 року діяла норма ПКУ (пункт 198.4 статті 198 ПКУ), згідно з якою у разі, якщо платник податку придбавав (виготовляв) товари/послуги та необоротні активи, які призначалися для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільнялися від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносились до складу податкового кредиту зазначеного платника.
   
   З урахуванням змін, внесених до статті 198 ПКУ, з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум ПДВ, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг, незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (пункт 198.3 стаття 198 ПКУ).
   
   Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 ПКУ (пункт 198.6 статті 198 ПКУ).
   
   Згідно з пунктом 199.1 статті 199 ПКУ у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях.
   
   При цьому частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відповідно до вимог пункту 199.2 статті 199 ПКУ.
   
   За підсумками календарного року платник податку на вимогу пункту 199.4 статті 199 ПКУ здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.
   
   Враховуючи викладене, у разі придбання товарів/послуг для використання в оподатковуваних операціях платник податку включає суми ПДВ, сплачені в зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, до складу податкового кредиту на підставі зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних/ розрахунків коригування до таких податкових накладних, митних декларацій, інших документів, передбачених пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.
   
   У разі якщо придбані товари/послуги частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – у звільнених (в тому числі і у операціях з постачання програмної продукції, які звільнені від оподаткування відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ), платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (пункт 199.1 статті 199 КПКУ).
   
   Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, податкові зобов'язання на підставі пункту 199.1 статті 199 ПКУ визначаються та податкова накладна складається у випадку, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту.
   
   Якщо придбані товари/послуги використовуються виключно в оподатковуваних операціях, то норми статті 199 ПКУ до податкового кредиту, сформованого у зв’язку з таким придбанням, не застосовуються.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления