Отключить рекламу

при подписке на рассылку
  • О порядке начисления налоговых обязательств по НДС в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 НКУ

О порядке начисления налоговых обязательств по НДС в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.07.2016 р. № 15914/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
   
   Як зазначено у листі, платник податку з метою стимулювання збуту своєї продукції (насіння) укладає цивільно-правові договори з фермерськими господарствами про надання послуг із виділення демонстративної земельної ділянки, здійснення заходів, пов’язаних із посівом насіння та збором урожаю. При цьому право власності на таке насіння та зібраний з такої земельної ділянки урожай належить платнику податку.
   
   Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.
   
   Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
   
   Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.
   
   Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   При цьому під господарською діяльністю розуміється діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
   
   Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:
   
   а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
   
   б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ);
   
   в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
   
   г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   Отже, обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ виникає у платника податку лише у разі, якщо при придбанні товарів/послуг, необоротних активів сума податку була включена до складу податкового кредиту, а такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.
   
   Враховуючи викладене, якщо на придбане підприємством насіння та зібраний від посіву такого насіння урожай право власності не переходить до іншого суб’єкта господарювання, то у такому випадку податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ:
   
   нараховуються, якщо зібраний урожай не реалізується, а вартість придбаного насіння не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню ПДВ.
   
   не нараховуються, якщо зібраний урожай реалізується або вартість придбаного насіння включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню ПДВ.
   
   Водночас слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства платники ПДВ зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання і податковий кредит з ПДВ та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
   
   Крім того, повідомляємо, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання вичерпної індивідуальної податкової консультації з порушеного питання, а тому у разі необхідності пропонуємо повторно звернутися до ДФС з наданням детального опису проведених операцій.
   
   
   В.о. заступника Голови
М.В. Продан

   

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу