Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • О порядке начисления налоговых обязательств по НДС в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 НКУ

О порядке начисления налоговых обязательств по НДС в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 НКУ   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 22.07.2016 р. № 15914/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.
   
   Як зазначено у листі, платник податку з метою стимулювання збуту своєї продукції (насіння) укладає цивільно-правові договори з фермерськими господарствами про надання послуг із виділення демонстративної земельної ділянки, здійснення заходів, пов’язаних із посівом насіння та збором урожаю. При цьому право власності на таке насіння та зібраний з такої земельної ділянки урожай належить платнику податку.
   
   Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.
   
   Відповідно до підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
   
   Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.
   
   Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   При цьому під господарською діяльністю розуміється діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (підпункт 14.1.36 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).
   
   Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:
   
   а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;
   
   б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ);
   
   в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
   
   г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.
   
   Отже, обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ виникає у платника податку лише у разі, якщо при придбанні товарів/послуг, необоротних активів сума податку була включена до складу податкового кредиту, а такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.
   
   Враховуючи викладене, якщо на придбане підприємством насіння та зібраний від посіву такого насіння урожай право власності не переходить до іншого суб’єкта господарювання, то у такому випадку податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ:
   
   нараховуються, якщо зібраний урожай не реалізується, а вартість придбаного насіння не включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню ПДВ.
   
   не нараховуються, якщо зібраний урожай реалізується або вартість придбаного насіння включається до вартості іншої готової продукції, операції з постачання якої підлягають оподаткуванню ПДВ.
   
   Водночас слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства платники ПДВ зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання і податковий кредит з ПДВ та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.
   
   Крім того, повідомляємо, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання вичерпної індивідуальної податкової консультації з порушеного питання, а тому у разі необхідності пропонуємо повторно звернутися до ДФС з наданням детального опису проведених операцій.
   
   
   В.о. заступника Голови
М.В. Продан

   

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления