Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О порядке направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений

О порядке направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.03.2016 р. № 7837/7/99-99-17-01-02-17
   
   Про порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень

   
   Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 16.02.2016 р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. N 1204 "Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за N 124/28254 (далі - Наказ N 1204).
   
   Порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений Наказом N 1204 (далі - Порядок), розроблено для застосування посадовими особами фіскальних органів при складанні та надісланні (врученні) податкових повідомлень-рішень (далі - ППР) платникам податків.
   
   ППР за затвердженими Порядком формами необхідно складати з дня набрання чинності Наказом N 1204.
   
   При цьому Порядком, окрім раніше діючих форм, запроваджено також нові форми ППР.
   
   Так, ППР за новою формою "Д" складається за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків - фізичних осіб.
   
   Тобто відповідно до Порядку ППР за формою "Д" складається, якщо дані перевірок свідчать про порушення податковим агентом правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору та контролюючий орган визначає суму грошових зобов'язань (податкових зобов'язань та/або штрафних (фінансових) санкцій) та/або пені.
   
   Слід зазначити, що ППР за формою "Д" складається, зокрема, у разі встановлення за результатами перевірки порушень податковим агентом термінів сплати податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору. При цьому податковий агент притягується до відповідальності за вчинення такого порушення відповідно до ст. 126 та/або ст. 127 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
   
   Тобто в ППР за формою "Д" зазначаються суми штрафних санкцій, визначені відповідно як до вимог ст. 127, так і до вимог ст. 126 Кодексу (сумарно).
   
   Також у ППР за формою "Д" відображається сума пені, нарахованої на податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору, не сплачені у встановлені законодавством строки.
   
   Слід зазначити, що нарахування пені розпочинається у день настання строку погашення податкового зобов'язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків - фізичних осіб, та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента (пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Кодексу).
   
   Нарахування пені закінчується, зокрема, у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань (п. 129.3 ст. 129 Кодексу).
   
   У разі встановлення за результатами документальної перевірки несплати податковим агентом у визначений законодавством термін утриманого податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору контролюючим органом нараховується пеня на суму заборгованості. При цьому нарахування пені закінчується останнім днем періоду, що перевіряється, зазначеним у наказі на перевірку, включно.
   
   Водночас звертаємо увагу, що після внесення змін до програмного забезпечення 1С "Податковий блок" у частині формування ППР за формою "Д" пеня з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору буде експортуватись в ІКП одночасно із сумами грошових зобов'язань.
   
   У разі встановлення за результатами перевірки фактів неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, податковий агент притягується до відповідальності, передбаченої п. 119.2 ст. 119 Кодексу, та складається ППР за формою "Р".
   
   У разі встановлення за результатами перевірки неподання платником податків в установлені строки податкової декларації, заниження чистого оподатковуваного доходу від провадження господарської діяльності фізичною особою - підприємцем або сукупного чистого доходу фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, контролюючий орган самостійно визначає суму грошових зобов'язань платника податків з податку на доходи фізичних осіб та військового збору на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, та складає ППР за формою "Р".
   
   У разі встановлення контролюючим органом порушень фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку першої та другої групи термінів сплати авансових внесків єдиного податку такі особи притягуються до відповідальності згідно зі ст. 122 Кодексу, при цьому складається податкове повідомлення-рішення за формою "Ш".
   
   ППР за формою "Ш" також складається у разі нарахування відповідно до ст. 126 Кодексу штрафних санкцій за порушення фізичними особами - підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування, фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, а також громадянами термінів сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та/або військового збору, визначених у річній декларації про майновий стан і доходи, та фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи термінів сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов'язань з єдиного податку.
   
   Тобто за результатами однієї перевірки фізичної особи - підприємця або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, можуть одночасно складатись ППР за формами "Р", "Ш", "Д".
   
   Разом з тим Порядком передбачено, що до ППР додається розрахунок податкового зобов'язання та/або штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), пені із зазначенням у ньому інформації, необхідної для їх визначення.
   
   Новий Порядок також передбачає, що структурний підрозділ контролюючого органу, який склав ППР, роздруковує його у двох примірниках (крім ППР за формою "Ф", які роздруковуються в одному примірнику).
   
   Слід звернути увагу, що до внесення змін до програмного забезпечення в частині оновлення форм ППР до 1С "Податковий блок" здійснюється лише внесення даних щодо їх реєстрації.
   
   З огляду на викладене зобов'язуємо забезпечити неухильне дотримання вимог Порядку підпорядкованими структурними підрозділами та територіальними органами ДФС при складанні та надсиланні (врученні) ППР платникам податків, з урахуванням роз'яснень, наведених у цьому листі.
   
   
   
   Голова
Р. Насіров

   
   
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления