Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке обложения НДС операций резидента - плательщика налога по поставке нерезиденту консультационных услуг за пределами таможенной территории Украины

О порядке обложения НДС операций резидента - плательщика налога по поставке нерезиденту консультационных услуг за пределами таможенной территории Украины   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.05.2016 р. № 10098/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
    Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента – платника податку з постачання нерезиденту консультаційних послуг за межами митної території України та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Як зазначено у зверненні, платник податку надає консультаційні послуги (у тому числі проведення тренінгів для медичних представників та провізорів аптек) нерезиденту за межами митної території України.
   
   Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.
   
   Під постачанням послуг, відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
   
   Пунктами 186.2 – 186.4 статті 186 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.
   
   Місцем постачання послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 ПКУ, зокрема консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та рекламних послуг, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання (пункт 186.3 статті 186 ПКУ).
   
   Враховуючи викладене та у разі, якщо платник податку здійснює за межами митної території України операції з постачання нерезиденту, який зареєстрований як суб’єкт господарювання за межами митної території України, консультаційних послуг (у тому числі проведення тренінгів для медичних представників та провізорів аптек), то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления