Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке оформления результатов проверок контролирующими органами

О порядке оформления результатов проверок контролирующими органами   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.02.2016 р. № 1322/Ш/99-99-22-04-02-14

   
   
    Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення від… №… про надання податкової консультації щодо порядку оформлення результатів перевірок контролюючими органами та повідомляє.
   
   Податковий кодекс України (далі – Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (стаття 1 Кодексу).
   
   Кодексом також визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 Кодексу.
   
   Відповідно до підпункту 21.1.1 пункту 21.1 статті 21 Кодексу посадові особи контролюючих органів зобов’язані дотримуватися Конституції України та діяти виключно відповідно до цього Кодексу та інших законів України, інших нормативних актів.
   
   Згідно з пунктом 75.1 статті 75 Кодексу, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
   
   Пунктом 86.1 статті 86 Кодексу визначено, що результати перевірок (крім камеральних та електронних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.
   
   За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку (пункт 86.2 статті 86 Кодексу).
   
   Згідно із пунктом 86.11 статті 86 Кодексу за наслідками електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку.
   
   Отже, оформлення результатів перевірок, здійснених контролюючими органами відповідно до Кодексу, у спосіб інший, ніж визначено Кодексом, не передбачено.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления