Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке отнесения операций по поставке товаров/услуг к непрерывному характера с целью составления сводной налоговой накладной

О порядке отнесения операций по поставке товаров/услуг к непрерывному характера с целью составления сводной налоговой накладной   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.07.2016 р. № 15014/6/99-95-42-01-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку віднесення операцій з постачання товарів/послуг до безперервного характеру з метою складання зведеної податкової накладної, яке передбачене п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), і повідомляє таке.
   
   Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Кодексу платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:
   
   покупцям – платникам податку – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;
   
   покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер
   протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.
   
   Для цілей п. 201.4 ст. 201 Кодексу ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.
   
   Відповідно до ст. 5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених ст. 1 Кодексу.
   
   Терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
   
   Частиною 1 ст. 265 Господарського кодексу України (далі – Господарський кодекс) передбачено, що за договором поставки одна
   сторона – постачальник зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні – покупцеві товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.
   
   Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін (частина 1 ст. 267 Господарського кодексу).
   
   Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством (частина 2 ст. 267 Господарського кодексу).
   
   Порядок складання зведених податкових накладних у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер визначено п. 19 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267.
   
   Отже, з метою застосування норм п. 201.4 ст. 201 Кодексу платник податку самостійно визначає товари/послуги, постачання яких має безперервний або ритмічний характер виходячи з умов договору.
   
   
   Перший заступник Голови
С.В. Білан

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления