Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке отражения в налоговой отчетности по НДС перерасчета доли использования в налогооблагаемых операциях необоротных активов, приобретенных до 01.07.2015 г. предприятием-производителем лекарственных средств и изделий медицинского назначения

О порядке отражения в налоговой отчетности по НДС перерасчета доли использования в налогооблагаемых операциях необоротных активов, приобретенных до 01.07.2015 г. предприятием-производителем лекарственных средств и изделий медицинского назначения   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.02.2016 р. № 2874/6/99-99-19-03-02-15

   
   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку відображення в податковій звітності з ПДВ перерахунку частки використання в оподатковуваних операціях необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 підприємством-виробником лікарських засобів та виробів медичного призначення, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.
   
   З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Кодексу Законами України від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі – Закон № 643), з 1 липня 2015 року податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум податку на додану вартість, нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).
   
   Відповідно до пункту 199.5 статті 199 розділу V Кодексу частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, визначена з урахуванням норм пунктів 199.2 – 199.4 статті 199 розділу V Кодексу, застосовується для проведення коригування сум податку, які відносяться до податкового кредиту за операціями, зазначеними у пункті 199.1 статті 199 розділу V Кодексу. Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній податковий період року.
   
   Крім того, пунктом 42 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу встановлено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).
   
   Отже, перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015, в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюється платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років).
   
   Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється в таблиці 3 додатка 7 (Д7) до податкової декларації з ПДВ та не впливає на обрахунок суми податку, на яку платник має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні/розрахунки коригування, згідно з формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 Кодексу.
   
   Особливості проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях з урахуванням змін, внесених до правил формування податкового кредиту з липня 2015 року, роз’яснено у листі ДФС від 31.12.2015 № 48122/7/99-99-19-03-02-17, який надіслано головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників для використання в роботі та розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці «Електронне адміністрування ПДВ» за адресою: www.sfs.gov.ua.
   
   Вказаний лист підприємство може використовувати у своїй діяльності.
   
   Водночас, зважаючи на те, що з 1 квітня 2014 року скасовано режим звільнення від оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення та запроваджено оподаткування таких товарів за ставкою 7 відсотків, платник податку – виробник таких лікарських засобів та виробів медичного призначення може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, суми податку, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до цього пункту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.
   
   Отже, якщо при придбанні/спорудженні основних фондів, що призначені для здійснення операцій з постачання лікарських засобів і медичних виробів, суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) постачальникам таких фондів, не були включені до складу податкового кредиту (придбання здійснювалось для подальшого використання у звільнених від оподаткування податком на додану вартість операціях), то в разі використання таких основних фондів у наступних звітних періодах в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, платник податку може у тому звітному періоді, протягом якого відбулось використання вказаних основних фондів в оподатковуваних операціях, на підставі бухгалтерської довідки включити до складу податкового кредиту суми податку на додану вартість по придбаних/споруджених основних фондах виходячи з балансової (залишкової) вартості таких основних фондів за наявності належним чином оформлених податкових накладних та документів, що підтверджують сплату податку постачальникам таких основних фондів.
   
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления