Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке отражения субъектом специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства в налоговой отчетности по НДС операций по поставке услуг на таможенной территории Украины нерезидентом такому субъекту специального режима налогообложения НДС

О порядке отражения субъектом специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства в налоговой отчетности по НДС операций по поставке услуг на таможенной территории Украины нерезидентом такому субъекту специального режима налогообложения НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.05.2016 р. № 11322/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку відображення суб'єктом спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі - спеціальний режим оподаткування ПДВ) у податковій звітності з ПДВ операцій з постачання послуг на митній території України нерезидентом такому суб'єкту спеціального режиму оподаткування ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
   
   Порядок застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ визначено статтею 209 ПКУ. Форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289 (далі - Порядок N 21). Форму та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).
   
   Відповідно до пункту 209.6 статті 209 ПКУ сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.
   
   Згідно з пунктом 180.2 статті 180 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.
   
   Відповідно до пункту 187.8 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з постачання послуг нерезидентами, місцем надання яких є митна територія України, є дата списання коштів з банківського рахунка платника податку в оплату послуг або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від того, яка з подій відбулася раніше.
   
   Пунктом 198.2 статті 198 ПКУ визначено, що для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації з ПДВ попереднього періоду.
   
   При цьому згідно з пунктами 1 та 3 Порядку N 1307 у разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, платником податку - отримувачем (покупцем) таких послуг, зареєстрованим на митній території України, складається податкова накладна. Усі податкові накладні підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та за формою, чинною на день такої реєстрації.
   
   Згідно з пунктами 4 і 5 Порядку N 21 усі платники ПДВ подають до контролюючого органу податкову декларацію з ПДВ із позначкою "0110", у якій відображаються розрахунки з бюджетом. Платники ПДВ, які згідно зі статтею 209 ПКУ застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ, крім податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110", подають податкову декларацію з ПДВ з позначкою "0121" - "0123", яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування ПДВ, установленого указаною статтею.
   
   Відповідно до підпункту 7 пункту 3 розділу V Порядку N 21 у рядку 6 податкової декларації з ПДВ вказуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України. При цьому рядок 6 може заповнюватись лише у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0110".
   
   У податкових деклараціях з ПДВ із позначками "0121" - "0123" рядок 6 не заповнюється, оскільки податкові зобов'язання, що виникають при отриманні послуг від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов'язань, що відображаються у вказаних деклараціях.
   
   Враховуючи викладене, сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування ПДВ при отриманні послуг від нерезидента на митній території України зобов'язане скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією та відповідно відобразити податкові зобов'язання з ПДВ у рядку 6 податкової декларації з ПДВ з позначкою "0110".
   
   При цьому сільськогосподарське підприємство - суб'єкт спеціального режиму оподаткування ПДВ має право включити до складу податкового кредиту суми ПДВ, нараховані (сплачені) ним при отриманні таких послуг, на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної та відповідно відобразити їх у рядку 11.4 податкової декларації з ПДВ із позначками "0121" - "0123" за умови, що такі послуги придбані для використання у виробництві сільськогосподарської продукції.
   
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления