Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке отражения в налоговой отчетности сельскохозяйственного предприятия налоговых обязательств по НДС, сформированных на основании пункта 198.5 статьи 198 Налогового кодекса Украины

О порядке отражения в налоговой отчетности сельскохозяйственного предприятия налоговых обязательств по НДС, сформированных на основании пункта 198.5 статьи 198 Налогового кодекса Украины   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.06.2016 № 14187/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку коригування суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі – спеціальний режим оподаткування ПДВ) суми податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з поверненням платнику податку − отримувачу (покупцю) раніше перерахованого ним авансового платежу за непоставлені зернові культури і відображення такої операції у податковій звітності з ПДВ та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.
   
   Згідно з підпунктом «а» пункту 187.1 статті 187 ПКУ дата надходження авансового платежу є датою виникнення у платника податку − постачальника (продавця) товарів/послуг податкових зобов'язань з ПДВ.
   
   Пунктом 201.10 статті 201 ПКУ визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку − постачальник (продавець) таких товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати отримувачу (покупцю) товарів/послуг за його вимогою.
   
   Відсутність факту реєстрації платником податку − постачальником (продавцем) товарів/послуг податкових накладних в ЄРПН не дає права платнику податку − отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту та не звільняє платника податку − постачальника (продавця) від обов'язку включення суми ПДВ, вказаної у податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.
   
   Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні платником податку − постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту такого платника податку – постачальника (продавця) та платника податку – отримувача (покупця) підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН.
   
   Розрахунок коригування, складений платником податку – постачальником (продавцем) товарів/послуг до податкової накладної, яка видана платнику податку − отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг, підлягає реєстрації в ЄРПН:
   
   платником податку − постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого платника податку - постачальника (продавця) товарів/послуг або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
   
   платником податку − отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого платник податку − постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування платнику податку – отримувачу (покупцю).
   
   Таким чином, платник податку − постачальник (продавець) товарів/послуг на дату отримання суми авансового платежу від платника податку − отримувача (покупця) таких товарів/послуг зобов’язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ.
   
    Якщо у подальшому виникають обставини, внаслідок яких товари/послуги не будуть поставлені, а така сума авансового платежу повертається платнику податку − отримувачу (покупцю) таких товарів/послуг, то у платника податку − постачальника (продавця) товарів/послуг виникає право на зменшення раніше нарахованої суми податкового зобов’язання з ПДВ на підставі складеного ним розрахунку коригування до податкової накладної та зареєстрованого в ЄРПН. Обов’язок щодо реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН покладається на платника податку − отримувача (покупця) товарів/послуг.
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі – Порядок № 21).
   
   Відповідно до підпункту 8 пункту 3 розділу V Порядку № 21 коригування податкових зобов'язань відображається у рядку 7 податкової декларації з ПДВ. При заповненні рядка 7 податкової декларації з ПДВ обов'язковим є подання (Д1) (додаток 1), що заповнюється в розрізі контрагентів, та/або (Д7) (додаток 7).
   
   Рядок 7 податкової декларації з ПДВ із позначками «0121» - «0123»/»0130» дорівнює сумі значень рядків 3 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).
   
   Отже, коригування суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ - постачальником (продавцем) зернових культур суми податкових зобовязань з ПДВ у зв’язку з поверненням платнику податку − отримувачу (покупцю) раніше перерахованого ним авансового платежу за такі зернові культури, які не були поставлені, відображається у рядку 7 податкової декларації з ПДВ із позначкою «0121» на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (складеної до 01.01.2016), складеного суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ - постачальником (продавцем) та зареєстрованого в ЄРПН платником податку − отримувачем (покупцем).
   
   
   Голова
Р.М. Насіров

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления