Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке переноса субъектом специального режима налогообложения НДС деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства сумм налогового кредита по НДС с налоговой декларации по НДС с отметкой "0121" в налоговую декларацию по НДС с отметкой "0110" в связи с изменением направления использования ранее приобретенных основных средст

О порядке переноса субъектом специального режима налогообложения НДС деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства сумм налогового кредита по НДС с налоговой декларации по НДС с отметкой "0121" в налоговую декларацию по НДС с отметкой "0110" в связи с изменением направления использования ранее приобретенных основных средст   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.07.2016 р. № 15382/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку перенесення суб'єктом спеціального режиму оподаткування ПДВ діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі - спеціальний режим оподаткування ПДВ) сум податкового кредиту з ПДВ із податкової декларації з ПДВ із позначкою "0121" до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110" у зв'язку із зміною напряму використання раніше придбаних основних засобів та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
   
   Пунктом 198.3 статті 198 ПКУ визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду, зокрема у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг.
   
   Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   Відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 ПКУ у разі, якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва сільськогосподарських товарів/послуг, у тому числі зернових і технічних культур, та/або продукції тваринництва, а частково для інших товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості всіх товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за N 159/28289 (далі - Порядок N 21).
   
   Згідно з пунктом 5 розділу I Порядку N 21 платники податку, які згідно зі статтею 209 ПКУ застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ, крім податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110", подають податкову декларацію з ПДВ із позначкою "0121"/"0122"/"0123", яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування ПДВ, встановленого вказаною статтею ПКУ.
   
   Відповідно до підпункту 4 пункту 4 розділу V Порядку N 21 у рядку 13 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0121"/"0122"/"0123" відображається коригування податкового кредиту, пов'язане з використанням раніше придбаних товарів/послуг, необоротних активів частково для виготовлення сільськогосподарськими підприємствами сільськогосподарських товарів/послуг, а частково для виготовлення інших товарів/послуг.
   
   Таке коригування проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, що склалися станом на початок звітного (податкового) періоду, відповідно до частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях (для сільськогосподарських підприємств, виходячи з питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої відповідно до вимог пункту 209.15.1 статті 209 ПКУ), зокрема у разі зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів.
   
   Рядок 13 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0121"/"0122"/"0123" дорівнює сумі значень рядків 8 таблиць 1 - 3 (ДС 10) (додаток 10).
   
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления