Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке применения норм налогового законодательства по налогу на добавленную стоимость при осуществлении операций по передаче имущества управляющему и возврату такого имущества управляющим в рамках договора управления имуществом

О порядке применения норм налогового законодательства по налогу на добавленную стоимость при осуществлении операций по передаче имущества управляющему и возврату такого имущества управляющим в рамках договора управления имуществом   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 10.08.2016 р. № 17269/6/99-99-15-03-02-15
   
   Про розгляд листа

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податків щодо порядку застосування норм податкового законодавства з податку на додану вартість при здійсненні операцій з передачі майна управителю та повернення такого майна управителем в межах договору управління майном та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.
   
   Відповідно до статті 1029 глави 70 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ), за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
   
   Відповідно до пункту 1 статті 1032 та пункту 5 статті 1033 ЦКУ установником управління є власник майна. Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.
   
   Згідно з підпунктами 14.1.191 та 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 ПКУ операції з надання товарів у межах договорів довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари та не пов'язані з купівлею чи продажем таких товарів, не вважаються постачанням товарів.
   
   Пунктом 180.1 статті 180 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платником податку є особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
   
   Пунктом 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.
   
   Відповідно до п. 189.4 ст. 189 Кодексу базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів довірчого управління є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 цього Кодексу.
   
   Операції з передачі майна управителю та повернення такого майна управителем, в межах договору управління майном, без переходу права власності на таке майно, ПДВ не оподатковуються.
   
   Операція по управлінню майном, яка здійснюється управителем за плату та в інтересах установника управління в межах договору управління майном, є операцією з поставки товарів/послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах (за основною ставкою).
   
   
   В. о. заступника Голови
М. В. Продан

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления