Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке распределения сумм налогового кредита по налогу на добавленную стоимость

О порядке распределения сумм налогового кредита по налогу на добавленную стоимость   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.02.2016 р. № 326/10/19-00-15-01/12/1778

   
   
   Головне управління ДФС у Тернопільській області розглянуло лист щодо порядку розподілу сум податкового кредиту з податку на додану вартість відповідно до ст.209 Податкового кодексу України відділ адміністрування ПДВ та контролю за відшкодуванням ПДВ та в межах своїх повноважень повідомляє наступне.
   
   Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (далі - Закон № 909) внесено зміни до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – Кодекс).
   
   Так, Законом № 909, зокрема, внесено зміни до п.209.2 ст.209 Кодексу, відповідно до яких у 2016 році в межах спеціального режиму оподаткування запроваджена часткова сплата сум податку на додану вартість до бюджету та на спеціальні рахунки. Розмір суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету та перерахуванню на спеціальні рахунки, залежить від виду сільськогосподарської продукції, що реалізується.
   
   Зокрема, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена:
   
   за операціями із зерновими культурами товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД (далі - зернові культури) та технічними культурами товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі - технічні культури), у розмірі 15 відс., спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, а у розмірі 85 відс. - перераховується до державного бюджету;
   
   за операціями з продукцією тваринництва товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД (далі - продукція тваринництва), у розмірі 80 відс. спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, а у розмірі 20 відс. - до бюджету;
   
   за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами, крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва (далі - інші сільськогосподарські товари/послуги), в межах діяльності спеціального режиму оподаткування такий розподіл складає: 50 відс. спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств та 50 відс. до бюджету.
   
   Так, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду, визначена:
   
   за операціями із зерновими культурами товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД (далі - зернові культури) та технічними культурами товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД (далі - технічні культури), у розмірі 15 відс., спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, а у розмірі 85 відс. - перераховується до державного бюджету;
   
   за операціями з продукцією тваринництва товарних позицій 0102 і 0401 згідно з УКТ ЗЕД (далі - продукція тваринництва), у розмірі 80 відс. спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, а у розмірі 20 відс. - до бюджету;
   
   за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами, крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва (далі - інші сільськогосподарські товари/послуги), в межах діяльності спеціального режиму оподаткування такий розподіл складає: 50 відс. спрямовується на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств та 50 відс. до бюджету.
   
   Для забезпечення вказаних розрахунків з бюджетом та перерахування коштів на спеціальні рахунки сільськогосподарським підприємствам - суб'єктам спеціального режиму оподаткування Казначейством відкрито додаткові електронні рахунки:
   
   3754 - для здійснення операцій із зерновими і технічними культурами, 85 відс. коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, а 15 відс. - на спеціальні рахунки таких платників;
   
   3755 - для здійснення операцій з продукцією тваринництва, 20 відс. коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, а 80 відс. - на спеціальні рахунки таких платників;
   
   3753 - для здійснення операцій з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами, 50 відс. коштів з яких перераховуються на електронні рахунки платників, 50 відс. - на спеціальні рахунки таких платників.
   
   Вказаний перерахунок коштів здійснюється Казначейством автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли на такі рахунки (пункт 23 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569, із змінами (далі - Порядок № 569)).
   
   Відповідно до п.23 Порядку № 569 суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники - сільськогосподарські підприємства, які відповідають вимогам п.209.18 ст.209 Кодексу, ведуть окремий податковий облік операцій:
   
   із зерновими та технічними культурами (ведуть тільки суб'єкти спеціального режиму оподаткування);
   
   з продукцією тваринництва;
   
   з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами.
   
   Отже, з метою визначення сум податку на додану вартість, що підлягають сплаті до державного бюджету та перерахуванню на спеціальні/поточні рахунки платників, суб'єкти спеціального режиму оподаткування та платники - сільськогосподарські підприємства, які відповідають вимогам п.209.18 ст.209 Кодексу, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту звітного (податкового) періоду визначають за кожним видом операцій.
   
   При цьому у разі, якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (підпункт "а" підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Кодексу).
   
   Таким чином, у випадку придбання/виготовлення у 2016 році суб'єктами спеціального режиму оподаткування та платниками - сільськогосподарськими підприємствами, які відповідають вимогам п.209.18 ст.209 Кодексу, товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   Такий розрахунок питомої ваги передбачається здійснювати в додатку 9 до податкової декларації з податку на додану вартість, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування (0121 - 0123) / діяльності в межах п.209.18 ст.209 Кодексу(0130).
   
   З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) податку на додану вартість при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту по операціях із зерновими і технічними культурами, та/або операціях з продукцією тваринництва, та/або операціях з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі) вартості постачання таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг.
   
   У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв'язку з таким виготовленням/ придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.
   
   Додатково повідомляємо, що податковою консультацією є допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп.14.1.172 п.14.1 ст.14 р.І Кодексу).
   
   Слід також зазначити, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 глави 3 розділу ІІ Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Одночасно доводимо до відома, що у разі виникнення питань, пов'язаних з оподаткуванням, доцільно використовувати інформацію розміщену в Інтернет мережі (http://zir.minrd.gov.ua) або на офіційному порталі Державної фіскальної служби України (www.sfs.gov.ua) сервісу "Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс".
   
   
   
   Заступник начальника
С.С.Господарик

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления