Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О порядке составления налоговой отчетности плательщика НДС - неприбыльной бюджетной организацией

О порядке составления налоговой отчетности плательщика НДС - неприбыльной бюджетной организацией   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.03.2016 р. № 5571/6/99-99-19-03-02-16
   
   Про розгляд листа

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку складання податкової звітності платником ПДВ - неприбутковою бюджетною організацією та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
   
   Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Кодексом. Зокрема, Кодекс визначає перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).
   
   Податок на додану вартість нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Кодексу.
   
   Пунктом 198.3 статті 198 розділу V Кодексу встановлено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:
   
   придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг;
   
   придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
   
   Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
   
   Одночасно пунктом 198.5 статті 198 Кодексу визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, що не є об'єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку в межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю.
   
   При цьому Кодексом не передбачено будь-яких виключень щодо формування податкового кредиту та визначення відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу податкових зобов'язань для платників ПДВ, які є неприбутковими бюджетними організаціями та фінансуються з державного бюджету.
   
   Форму податкової декларації з податку на додану вартість та порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за N 159/28289 від 29.01.2016 (далі - Порядок N 21).
   
   Відповідно до розділу V Порядку N 21 обсяги постачання товарів (послуг) за звітний період вказуються у розділі I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ, обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) товарів/послуг, необоротних активів зазначаються у розділі II "Податковий кредит" податкової декларації з податку на додану вартість.
   
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления