Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О практическом использовании отдельных норм налогового законодательства в части заявленных сумм бюджетного возмещения и увеличение регистрационной суммы на сумму уточненных показателей декларации

О практическом использовании отдельных норм налогового законодательства в части заявленных сумм бюджетного возмещения и увеличение регистрационной суммы на сумму уточненных показателей декларации   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.05.2016 р. № 2352/10/03-20-12-01-14
   
   Про надання індивідуальної податкової консультації

   
   Головне управління ДФС у Волинській області, розглянувши Ваш лист щодо практичного використання окремих норм податкового законодавства в частині заявлених сум бюджетного відшкодування та збільшення реєстраційної суми на суму уточнених показників декларації, повідомляє, наступне.
   
   Пунктом 33 підрозділу 2 розділу XX Податкового Кодексу України (далі — Кодекс) визначено, що за вибором платника податку, який він відображає у заяві, що подається у складі податкової декларації, залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року:
   
   або збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу (далі — реєстраційна сума), з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення (підпункт «а» пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу);
   
   або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу, у редакції, що діяла у 2014 році (підпункт «б» пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).
   
   Залишки від’ємного значення, які виникли (були задекларовані) в звітних (податкових) періодах до 1 лютого 2015 року, включають в себе:
   
   від’ємне значення суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу та відображеної в рядку 20.2 декларації за січень 2015 року;
   
   залишки від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів після бюджетного відшкодування, задекларовані платниками податку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року та відображені в рядку 24 декларації за січень 2015 року;
   
   непогашені станом на 01.02.2015 залишки від’ємного значення, задекларовані в рядку 23.2 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів;
   
   непогашені станом на 01.02.2015 залишки сум податку на додану вартість, що були заявлені платниками податку в рядку 23.1 декларацій за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року.
   
   Вказані суми залишків, непогашені станом на 01.02.2015, обліковуються у додатку 2 (Д2) до декларації до їх повного погашення.
   
   Для коректного заповнення сум, які вказуються в графах 4 та 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації, платникам податку доцільно до дати подання такої декларації звернутися до контролюючого органу, в якому такий платник податків перебуває на обліку, для звірки залишків від’ємного значення станом на 01.02.2015 у розрізі податкових періодів їх виникнення.
   
   Непогашений залишок сум податку на додану вартість, що був заявлений за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року до бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, переноситься до графи 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації повністю або частково за бажанням платника.
   
   Таке рішення платник податку повинен прийняти одноразово та відобразити в графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року.
   
   Це обумовлено тим, що у випадку, якщо платник має бажання отримати залишки сум бюджетного відшкодування, які залишилися невідшкодованими станом на 01.02.2015, як бюджетне відшкодування на рахунок у банку, такі суми не переносяться до графи 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року і продовжують обліковуватися в інтегрованій картці платника податку (далі — ІКПП) та відшкодовуються на рахунок платника у банку згідно з нормами Кодексу.
   
   Суми, вказані в графі 5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року, надалі можуть бути спрямовані лише для врахування у розрахунку реєстраційної суми (підпункт «а» пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) і не можуть бути передекларовані як бюджетне відшкодування.
   
   Суми, включені до граф 2 — 4 таблиці 1 додатка 2 (Д2) в декларації за лютий 2015 року та наступні звітні періоди, можна задекларувати як бюджетне відшкодування на рахунок у банку з дотриманням норм пункту 200.5 статті 200 розділу V Кодексу, і тільки у випадку, якщо ці суми не були задекларовані на збільшення реєстраційної суми (лист ДФС України від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17).
   
   Звертаю Вашу увагу, що з липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок платника у банку здійснюється тільки у розділі III декларації (рядок 23.2 розділу II декларації), в тому числі і за рахунок залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року.
   
   З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:
   
   1) на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу III декларації за червень 2015 року.
   
   2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу III декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу IV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру (лист ДФС України від 07.08.2015 року № 29168/7/99-99-19-03-02-17).
   
   ТОВ <…> у додатку 2 до декларації з податку на додану вартість за лютий 2015 року відобразив у залишках сум бюджетного відшкодування, які залишилися невідшкодованими станом на 01.02.2015 року суму ПДВ за квітень 2014 року по сформованому податковому повідомленні ­ рішенні форми «В2» в розмірі 52,2 тис. грн.

   Відповідно до підпункту «а» пункту 33 підрозділу 2 розділу XX Кодексу в системі електронного адміністрування ПДВ було збільшено розмір реєстраційної суми податкових накладних з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за березень 2015 року.

   В подальшому зазначена сума перенесена була до графи 7 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації за березень 2015 року та знайшла своє відображення у рядку 20.2 розділу III декларації за березень 2015 року.
   
   Таким чином при наявності від’ємного значення в декларації з ПДВ звітного періоду, товариство може задекларувати бюджетне відшкодування, що не перевищує суму ліміту обчисленого відповідно до пункту 3 статті 200 податкової декларації.
   
   Щодо права ТОВ на збільшення «реєстраційної суми» на суму уточнених показників декларації з ПДВ за червень 2016 року, то відповідь розміщено на офіційному ВЕБ порталі ДФС України за гіперпосиланням http://10.80.31.31/baneryi/ podatkovi-konsultatsii/konsultatsii­dlya­yuridichnih­osib/64203.html та на загальнодоступному інформаційно­довідковому ресурсі ІДД ДФС України у рубриці: «запитання­відповіді з бази знань».

   Пунктом 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу встановлено, що значення реєстраційної суми автоматично збільшується контролюючим органом на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з ПДВ, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року.
   
   На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).
   
   Відповідно до пункту 34 підрозділу 2 розділу XX Кодексу після «обнуління» показників формули реєстраційна сума збільшується на суму від’ємного значення, що задекларована платником податків виключно у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року та не перераховується надалі в зв’язку з уточненням показників такої звітності
   
   Результати уточнення показників звітності за червень 2015 року в частині збільшення рядка 24 декларації з ПДВ підлягають відображенню в податковій декларації того звітного періоду, в якому було подано уточнюючий розрахунок (тобто в декларації за липень 2015 року).
   
   Збільшення реєстраційної суми на суму від’ємного значення здійснюється одноразово за результатами податкової звітності за червень 2015 року та не підлягає перерахунку внаслідок уточнення показників такої звітності.
   
   Додатково повідомляємо, що податковою консультацією є допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно­правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (п.п. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 р. І Кодексу).
   
   Слід також зазначити, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 глави 3 розділу II Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   Заступник начальника
Т. В.Харченко

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления