Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О предельных сроках уплаты согласованных налоговых обязательств по НДС

О предельных сроках уплаты согласованных налоговых обязательств по НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.05.2016 р. № 10777/10/26-15-11-01-18

   
   
   ГУ ДФС у м. Києві розглянуло звернення щодо граничних термінів сплати узгоджених податкових зобов’язань із ПДВ і в межах своїх повноважень повідомляє.
   
   Згідно з пунктом 202.1 статті 202 розділу V Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. N 2755-VI, зі змінами та доповненнями, (далі - Кодекс) для платників податку на додану вартість звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал.
   
   Частиною другою пункту 40.1 статті 40 Кодексу встановлено, що у разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовується правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.
   
   Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II Кодексу визначено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
   
   Згідно з пунктом 49.20 статті 49 розділу ІІ Кодексу визначено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
   
   Поряд з цим, аналогічна норма для податку на додану вартість передбачена стаття 203 розділу V Кодексу. Згідно з пунктом 203.1 статті 203 Кодексу визначено, що податкова декларація з податку на додану вартість подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
   
   Пунктом 203.2 статті 203 розділ V Кодексу визначено, що платник податку на додану вартість зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації з податку на додану вартість, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.
   
   Враховуючи вищевикладене, останнім днем сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість, самостійно визначених платником у податковій декларації з податку на додану вартість, буде тридцятий календарний день, що настає за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (для платників, які подають звітність щомісячно).
   
   Таким чином, сплатити суму податкових зобов'язань по податковій декларації з податку на додану вартість за лютий 2016 р. необхідно не пізніше 30 березня 2016 р., сплата податкових зобов'язань має бути здійснена до їх настання.
   
   Слід зазначити, що ст. 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.
   
   Оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.
   
   Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.
   
   
   
   Заступник начальника
Е.М. Пруднікова

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления