Отключить рекламу

при подписке на рассылку
  • О применении регистраторов расчетных операций субъектом хозяйствования, который не осуществляет расчеты в наличной форме, при использовании РОS-терминала и о документах, которыми можно подтвердить осуществление платежа с помощью платежной карты

О применении регистраторов расчетных операций субъектом хозяйствования, который не осуществляет расчеты в наличной форме, при использовании РОS-терминала и о документах, которыми можно подтвердить осуществление платежа с помощью платежной карты   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 09.03.2016 р. № 208/Р/15-32-14-06-10

   
   
   Головним управлінням ДФС в Одеській області розглянуто запит щодо питання застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктом господарювання, який не здійснює розрахунки в готівковій формі, при використанні РОS-терміналу та щодо документів, якими можливо підтвердити здійснення платежу за допомогою платіжної картки.
   
    Повідомляємо, що основним нормативно-правовим актом, який визначає правові засади застосування суб’єктами господарювання реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок регламентуються вимогами Закону України від 06.07.1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг» (далі - Закон України №265).
   
   Пунктом 1 ст. 3 Закону № 265, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.
   
   Статею 2 Закону № 265 встановлено, що розрахункова операція – приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товару (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа
   
   щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.
   
   Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі – продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом про РРО, зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.
   
   Згідно з п. 1.4 гл. 1 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління національного банку України від 12 січня 2004 року № 22 із змінами та доповненнями, безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платника на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
   
   Пунктом 12 статті 9 Закону № 265 встановлено, що реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).
   
   Отже, при здійсненні розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) застосування РРО є обов’язковим. Для здійснення розрахункових операцій через РРО в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) є зокрема, використання РОS-терміналу, який налаштований для роботи в єдиному циклі з РРО.
   
   При здійсненні розрахунків у безготівковій формі через установи банку РРО не застосовується.
   
    Разом з тим, повідомляємо, що відповідно до пункту 296.10 статті 296 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку: першої групи; другої і третьої груп (фізичні особи - підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень. Тобто, у разі коли дохід платника єдиного податку 2-ої або 3-ої групи протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, реєструвати та застосовувати РРО при використанні РОS-терміналу не обов’язково. Слід зауважити, що форма та зміст розрахункового документу обов’язково повинні відповідати вимогам «Положення про форму та зміст розрахункових документів», затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 року № 614 (із змінами та доповненнями)(далі - Положення № 614).
   
   Документом, який підтверджує здійснення платежу за допомогою платіжної картки, має бути:
   
   - фіскальний касовий чек (у разі обов’язкового застосування РРО);
   
   - розрахунковий документ, який відповідає вимогам Положення №614 (у разі звільнення від застосування РРО).
   
   
   
   Заступник начальника
Д.І. Хандусенко

Отключить рекламу