Отключить рекламу

ПОДАРОК

950 грн. Бесплатно
  • О применении штрафных санкций за несвоевременную уплату налога на прибыль 2015 года

О применении штрафных санкций за несвоевременную уплату налога на прибыль 2015 года   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 12.05.2016 р. № 2799/10/20-40-12-03-14

   
   Конституцією України визначено обов'язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, визначених законом (стаття 67).
   
   Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.
   
   Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи (стаття 58).
   
   Податковий кодекс України (далі - Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
   
   Статтею 38 Кодексу передбачено, що виконанням податкового обов'язку визнається сплата у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.
   
   Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму грошового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Кодексом. Така сума грошового зобов'язання вважається узгодженою (п. 54.1. ст. 54 Кодексу).
   
   Пунктом 126.1 статті 126 Кодексу передбачено, що у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
   
   при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
   
   при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
   
   Пунктом 31 підрозд. 10 розд. ХХ Кодексу, за наслідками діяльності у 2015 році штрафні (фінансові) санкції до платників податку на прибуток підприємств за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та повноти його сплати не застосовуються.
   
   Вказаною нормою не передбачене звільнення від штрафних (фінансових) санкцій у разі несплати узгоджених сум грошового зобов'язання протягом строків, визначених Кодексом.
   
   
   
   Заступник начальника ГУ ДФС
   
   у Харківській області
Н.В. Свєтош

   

Отключить рекламу
Контекстная реклама
Курсы валют