Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • О применении специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства

О применении специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.05.2016 р. № 1730/10/14-29-12-01-10

   
   Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло листи публічного акціонерного товариства та приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «….» про надання податкової консультації щодо застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, окремих норм Податкового Кодексу України та повідомляє наступне.
   
   Відповідно до абзацу 3 підпункту «а» підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс) у разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва зернових культур і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів.
   
   Таким чином, у випадку придбання/виготовлення суб'єктами спеціального режиму оподаткування товарів/послуг, основних фондів для їх використання частково для виробництва зернових і технічних культур, та/або частково для виробництва продукції тваринництва, та/або частково для інших сільськогосподарських товарів/послуг, такі платники податку повинні здійснити розрахунок питомої ваги вартості таких зернових і технічних культур, продукції тваринництва та інших сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості усіх сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених за 12 попередніх послідовних звітних (податкових) періодів (наприклад, при придбанні таких товарів/послуг у березні 2016 року платнику необхідно здійснити такий розрахунок питомої ваги за звітні податкові періоди березень 2015 року - лютий 2016 року).
   
   Розрахунок питомої ваги вартості кожного виду сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг здійснюється щомісячно у додатку 9 (ДС9) до податкової декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.16 № 21 (далі - Порядок № 21), в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування. При цьому у примітці до додатка 9 до декларації з ПДВ вказано, що для розрахунку питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг у звітному періоді треба застосовувати дані за дванадцять послідовних звітних (податкових) періодів сукупно (включаючи поточний).
   
   З урахуванням значення розрахованої питомої ваги сума сплаченого (нарахованого) ПДВ при придбанні/виготовленні товарів/послуг, основних фондів відноситься до податкового кредиту по операціях із зерновими і технічними культурами, та/або операціях з продукцією тваринництва, та/або операціях з іншими сільськогосподарськими товарами/послугами пропорційно частці (питомій вазі), розрахованій у додатку 9 (ДС9) до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0121" за попередній звітний період.
   
   Розподіл суми податкового кредиту звітного періоду за видами сільськогосподарських операцій здійснюється у відповідних рядках таблиць 1, 2 та 3 додатка 10 (ДС10) до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0121" виходячи з частки, розрахованої у додатку 9 (ДС9) за попередній звітний період.
   
   У разі якщо товари/послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством виключно для виробництва одного виду товарів/послуг (зернових і технічних культур, або продукції тваринництва, або інших сільськогосподарських товарів/послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту у зв'язку з таким виготовленням/придбанням повністю відноситься до складу податкового кредиту за відповідним видом операцій.
   
   У випадку, коли в наступних податкових періодах відбувається зміна напряму використання придбаних товарів/послуг, основних фондів необхідно провести перерозподіл сум податкового кредиту.
   
   Порядком № 21 в декларації з ПДВ передбачено рядок 13, в якому відображаються суми коригування податкового кредиту. Підпунктом 4 пункту 4 розділу V Порядку № 21 передбачено, що коригування податкового кредиту під час зміни напряму використання товарів/послуг, необоротних активів проводиться, виходячи з балансової (залишкової) вартості необоротних активів та вартості залишків товарів. При цьому зазначено, що рядок 13 декларації «0121» дорівнює сумі значень рядків 8 таблиць 1- 3 додатка 10 (ДС10). Таким чином, коригування (перерозподіл) податкового кредиту відбувається у тому періоді, в якому змінився напрям використання товарів/послуг, необоротних активів, виходячи з частки кожного виду сільськогосподарських товарів/послуг у загальній вартості постачання усіх сільськогосподарських товарів/послуг, розрахованої у додатку 9 (ДС9) за попередній звітний період, тобто виходячи з питомої ваги окремих видів сільськогосподарських операцій на початок звітного періоду, в якому змінено напрям використання товарів/послуг, основних фондів. Перерозподіл (коригування) податкового кредиту здійснюється у рядку 8 таблиць 1- 3 додатка 10 (ДС10) з відповідними знаками з урахуванням підсумків проведених перерахунків.
   
   Поряд з цим, звертаємо увагу, що відповідно підпункту 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 Кодексу податкова консультація – це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган. Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
    Одночасно доводимо до відома, що у разі виникнення питань, пов'язаних з оподаткуванням, доцільно використовувати інформацію сервісу «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», який знаходиться на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням: zir.sfs.gov.ua.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления