Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О признании хозяйственных операций с целью трансфертного ценообразования контролируемыми

О признании хозяйственных операций с целью трансфертного ценообразования контролируемыми   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 24.05.2016 р. № 11233/6/99-99-15-02-02-15

   
   Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання господарських операцій з ціллю трансфертного ціноутворення контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс у редакції, чинній до 01.01.2015), повідомляє.
   
   Відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - резидентами, які:
   
   задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
   
   застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
   
   сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до цього Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року;
   
   не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.
   
   Контрольованими операціями є господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижче ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою ніж в Україні. Перелік таких держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).
   
   При цьому загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом має дорівнювати або перевищувати 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік (пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу).
   
   Таким чином, операції, здійснені у 2014 році з нерезидентом - непов'язаною особою, який зареєстрований у державі, яка не включена до переліку держав (територій) затверджених Кабінетом Міністрів України, підпадають під визначення контрольованих у разі, якщо такий нерезидент сплачує податок на прибуток підприємств за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні.
   
   Водночас, факт реєстрації учасника такого нерезидента в державі (території) із переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, не впливає на визнання або невизнання господарських операцій контрольованими з таким нерезидентом.

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления