Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О признании сделок контролируемыми при осуществлении транспортно-экспедиторской деятельности и на основании статьи 52 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI

О признании сделок контролируемыми при осуществлении транспортно-экспедиторской деятельности и на основании статьи 52 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.03.2016 р. № 746/10/14-29-15-02-20

   
   
   Головне управління ДФС у Миколаївській області розглянуло лист товариства з обмеженою відповідальністю <…> щодо визнання операцій контрольованими при здійсненні транспортно-експедиторської діяльності та на підставі статті 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПКУ) надає індивідуальну податкову консультацію.
   
   Питання 1. Чи враховуються у 2015 році при визначенні критеріїв визнання операції контрольованою для цілей застосування підпункту 39.2.1.7 пункту 39.2 статті 39 ПКУ «відшкодування витрат»?
   
   Відповідно до підпункту 39.2.1.4 пункту 39.2 статті 39 ПКУ господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, операції з надання послуг.
   
   Транспортно-експедиторська діяльність в Україні здійснюється в порядку та за правилами, визначеними Законом України від 01.07.2004 № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність» (далі – Закон №1955).
   
   Відповідно до статті 1 Закону №1955 транспортно-експедиторська діяльність - підприємницька діяльність із надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень експортних, імпортних, транзитних або інших вантажів.
   
   Такі послуги експедитор виконує за дорученням клієнта та за його рахунок.
   
   Крім організації транспортно-експедиційних послуг експедитор також надає інші послуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортного експедирування (стаття 8 Закону№1955).
   
   Платою експедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування (стаття 9 Закону №1955), проте експедитор має право на відшкодування в погоджених з клієнтом обсягах додаткових витрат, що виникли в нього при виконанні договору транспортного експедирування, якщо такі витрати здійснювались в інтересах клієнта (стаття 10 Закону№1955).
   
   Таким чином, господарські операції з надання транспортно-експедиційних послуг мають певні особливості в розрахунках, проте, в залежності від умов договору, можуть впливати на фінансовий результат діяльності експедитора, що в свою чергу впливатиме на об’єкт оподаткування.
   
   Відповідно до підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:
   
   а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;
   
   б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.
   
   Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими також є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (підпункт 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ).
   
   Вказані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються умови передбачені підпунктом 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ:
   
   річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
   
   обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
   
   Враховуючи зазначене, при визначенні критеріїв визнання операцій контрольованими для цілей застосування підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2.1 статті 39 ПКУ враховується увесь обсяг господарських операцій експедитора.
   
   Питання 2. Чи є контрольованою операцією для цілей застосування статті 39 ПКУ «відшкодування витрат», або контрольованою операцією вважається лише комплексна ставка вартості послуг приймання, ТЕО, організації митного оформлення, експортного відправлення вантажу за умови, що така операція відповідає іншим критеріям/умовам визначеним у статті 39 ПКУ?
   
   Платник податку, який бере участь у контрольованій операції, повинен визначати обсяг його оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки» (підпункт 39.1.1 пункту 39.1 статті 39 ПКУ).
   
   Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III ПКУ.
   
   Відповідно до підпункту 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 ПКУ.
   
   Враховуючи, що отримання експедитором «відшкодування витрат» є лише особливістю розрахунків при здійсненні ним господарських операцій, при визначенні відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до вимог статті 39 ПКУ, контрольованою операцією вважатиметься увесь обсяг господарських операцій експедитора з нерезидентом, за умови, що такі операції відповідають критеріям, визначеними абз. а) підпункту 39.2.1.1 та/або підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ.
   
   
   В.о.начальника
І.В.Кузьмін

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления