Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О признании сделок с субъектами территории СЭЗ "Крым" контролируемыми

О признании сделок с субъектами территории СЭЗ "Крым" контролируемыми   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.05.2016 р. № 1747/10/08-01-12-03-11

   
   
   Головне управління ДФС у Запорізькій області розглянуло Ваш лист щодо визнання операцій із суб'єктами території ВЕЗ "Крим" контрольованими та повідомляє.
   
   Статтею 5 Закону України від 12 серпня 2014 року N 1636-VII "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" визначено, зокрема, що взаємовідносини між особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є контрольованими операціями згідно з ст. 39 Податкового кодексу України (далі-Кодекс).
   
   Юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ "Крим", прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.
   
   Пунктом 39.2.1 статті 39 Кодексу встановлено засади визначення операцій контрольованими.
   
   Так, згідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:
   
   а) господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами;
   
   б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.
   
   Крім цього, відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.
   
   При цьому, відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу господарські операції, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
   
   - річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
   
   - обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
   
   Таким чином, операції, у яких однією із сторін виступає юридична особа, яка має податкову адресу на території ВЕЗ "Крим", визнаються контрольованими за умови, що контрагент - юридична особа визнається пов'язаною з платником податків згідно з пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, або зазначена юридична особа є комісіонером за договором зовнішньоекономічної діяльності з продажу товарів, при цьому господарські операції платника податків з ним досягають граничної межі згідно з пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу та річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.
   
   У разі здійснення операцій, які підпадають під визначення «контрольованих», згідно до п.39.2 ст. 39 Кодексу підприємство надає Звіт про контрольовані операції до 01 травня року, що настає за звітним, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції" № 8 від 18.01.2016.
   
   
   Перший заступник начальника
О.П. Фоменко

   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления