Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О расчете и уплате в Государственный бюджет дивидендов по результатам принятия решений об их выплате

О расчете и уплате в Государственный бюджет дивидендов по результатам принятия решений об их выплате   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.07.2016 р. № 14556/10/28-10-10-3-33

   
   В Офісі великих платників податків ДФС перебувають на обліку суб'єкти господарювання, на яких поширюється дія Закону України від 21.09.2006 p. N 185-V "Про управління об'єктами державної власності" (далі - Закон N 185) в частині сплати дивідендів (частини чистого прибутку).
   
   В абзацах 5, 6 частини 5 статті 11 Закону N 185 передбачений порядок розрахунку та сплати до Державного бюджету дивідендів за результатами прийняття рішень про їх виплату, а саме:
   
   "господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 7 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій) у їх статутних капіталах. Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій".
   
   Суб'єкти господарювання, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів, повинні керуватися абзацом 8 частини 5 статті 11 Закону N 185, відповідно до якого: "господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним".
   
   На сьогодні Офіс великих платників податків ДФС розглядає шляхи залучення додаткових резервів з наповнення Державного бюджету, одним із яких є повнота сплати частини чистого прибутку.
   
   В положеннях абзацу 8 ч. 5 ст. 11 Закону N 185, які регламентують сплату частини чистого прибутку суб'єктами, які не прийняли рішення про сплату дивідендів, відсутнє посилання на визначення розміру платежу пропорційно розміру державної частки (акцій).
   
   У зв'язку з викладеним просимо висловити свою позицію з питання визначення бази обрахунку частини чистого прибутку підприємствами, які не прийняли рішення про виплату дивідендів, а саме:
   
   1. Чи береться для бази розрахунку загальний розмір чистого прибутку?
   
   2. Чи береться для бази розрахунку чистий прибуток, пропорційний розміру державної частки?
   
   
   Начальник
Є. Бамбізов

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления