Отключить рекламу
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О расхождениях в системе электронного администрирования НДС

О расхождениях в системе электронного администрирования НДС   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 25.02.2016 р. № 4238/6/99-99-19-03-02-15
   
   Про розгляд звернення

   
   Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо розбіжностей у системі електронного адміністрування ПДВ та повідомляє, що порушене питання розглянуто у листі ДФС від 15.12.2014 N 15182/7/99-99-24-02-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС для ознайомлення платників податків. Цей лист ДФС підприємство може використовувати у своїй діяльності.
   
   Як зазначено у вказаному листі, з метою забезпечення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, під час заповнення декларантами графи B митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (МД) додатково до відомостей, передбачених Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженим наказом Мінфіну від 30.05.2012 N 651, зареєстрованим у Мін'юсті 14.08.2012 за N 1372/21684, необхідно зазначати відомості про податковий номер (код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта фізичної особи для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) / реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами) особи, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі відповідної сплаченої суми.
   
   На паперовому примірнику МД зазначені відомості відображаються у графі B МД у рядку, в якому зазначено відомості про сплату податку на додану вартість, додатково у квадратних дужках.
   
   Аналогічний порядок застосовується і при заповненні аркуша коригування до митної декларації.
   
   Таким чином, з метою усунення розбіжностей в системі електронного адміністрування ПДВ платнику необхідно звернутися до відповідної митниці ДФС для внесення необхідної інформації до аркушів коригування.
   
   
   
   Голова
Р. М. Насіров

   
   
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления