Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • О регистрации общественной организации как организации инвалидов

О регистрации общественной организации как организации инвалидов   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 06.01.2016 р. № 61/П/99-99-19-02-02-14

   
   
   Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула лист щодо реєстрації громадської організації як організації інвалідів, і повідомляє.
   
   Спеціальним законом, який визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами, є Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі – Закон № 875).
   
   Для здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом створюються громадські організації інвалідів та спілки громадських організацій інвалідів (за текстом – громадські організації інвалідів) (ст.12 Закону № 875).
   
   Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначається Законом України «Про громадські об'єднання» № 4572-VI (далі – Закон № 4572).
   
   Тобто створення та функціонування громадських організацій інвалідів передбачає дотримання певних норм, що закріплені законом України від 22 березня 2012 року № 4572–VI «Про громадські об'єднання» із змінами (далі – Закон № 4572).
   
   Відповідно до вимог ст. 12 Закону № 4572 громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
   
   Громадські організації інвалідів мають право створювати підприємства, які здійснюють комерційну і некомерційну господарську та іншу діяльність, не заборонену законодавством.
   
   Підтримка прав інвалідів, забезпечення їх соціальної захищеності закріплені Конституцією України, Законом № 875 та реалізуються державою в тому числі шляхом встановлення пільг зі сплати податків (обов'язкових платежів).
   
   Зокрема, ст. 14 1 Закону № 875 передбачено, що підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування.
   
   Згідно з п.п. 282.1.2 п. 282.1 ст. 282 Кодексу звільняються від сплати земельного податку громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
   
   Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону № 875.
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления